h

Antwoord op SP-vragen over grondwater: daling grondwaterspiegel significant

27 november 2020

Antwoord op SP-vragen over grondwater: daling grondwaterspiegel significant

Foto: SP

Bij de rechtszaak over de nieuwe grondwateronttrekkingsvergunning van Refresco in Maarheeze (welk proces nog loopt) waren Waterschap De Dommel en de provincie het er niet over eens of de door het waterschap gemeten daling van het grondwater na 2015 wel of niet significant was. De SP-fractie had hier vragen over gesteld.

Die zijn beantwoord. De SP heeft ook contact gezocht met de Brabantse waterschappen en hun meetrapport van de grondwaterstand door de jaren heen bekeken. Men ziet glashelder de verdroging vanaf 1980, het herstel vanaf pakweg 2000 ten gevolge van provinciaal anti-verdrogingsbeleid, en daarna weer een verslechtering vanaf pakweg 2015.
Die systematische verslechtering wordt veroorzaakt door menselijk handelen.
Daarnaast is er ook een neerslag- en dus klimaateffect, maar dat is al apart afgezonderd. Ter illustratie daarvan is de neerslagbalans in Tilburg weergegeven (streepjeslijn) en die laat zien dat de systematische daling los staat van het neerslagtekort.

Hoewel men het niet eens is, werken provincie en waterschap nu wel samen aan een nieuw grondwaterbeleid dat voorzichtiger is. Of dat nu uit overtuiging gebeurt of uit voorzorg moet maar even onbesproken blijven.
De aarde is eindig en dat geldt ook voor het grondwater.
Zie  hieronder een eerder artikel.

https://noord-brabant.sp.nl/nieuws/2020/08/vragen-van-de-sp-over-de-uiteenlopende-standpunten-van-de-provincie-en-waterschap-de

Reactie toevoegen

U bent hier