h

Provinciebestuur mist elke visie op stikstofaanpak

3 juli 2020

Provinciebestuur mist elke visie op stikstofaanpak

De stikstofaanpak is zo'n beetje het gevoeligste dossier in Brabant. Maar het provinciebestuur heeft zelf geen enkele opvatting, visie of inzet bij de beoogde aanpak van de stikstofproblematiek. Bij de antwoorden op vragen van de Brabantse SP-fractie (zie bijlage 1) verwijst het nieuwe college slechts naar de uitkomsten van het overleg met de minister, het kabinet of de provincies. Van maar liefst 7 van de 14 vragen over het kader, het doel en maatregelen die onderdeel uitmaken van de nieuwe Brabantse aanpak blijft het provinciebestuur de antwoorden schuldig. Als deze antwoorden uitblijven heeft het college echt geen eigen visie en is Brabant in enkele maanden van een “pionier” verworden tot het “schoothondje” van de minister en de “spuit elf” van het IPO.

De SP-fractie is niet te spreken over de beantwoording. “Als ik serieuze vragen stel, verwacht ik ook een inhoudelijke en serieus te nemen reactie”, aldus Henri Swinkels, woordvoerder natuur & milieu van de SP-fractie. “Dit zijn laffe en verhullende antwoorden op concrete vragen. Het lijkt op minachting van Provinciale Staten. We kunnen nu niet anders concluderen dan dat het college passief deelneemt aan het overleg met de provincies en de minister. Als dat niet zo is vereist dat andere antwoorden”.

De beantwoording komt juist (enkele uren) te laat om nog een interpellatiedebat aan te kunnen vragen voor het zomerreces. De uiterst magere beantwoording roept de vraag op waarom er überhaupt zoveel tijd voor nodig was. De SP reageert daarom meteen met een nieuwe set vragen (zie bijlage 2) die helderheid moeten geven of het college werkelijk geen benul heeft van het beoogde stikstofbeleid of er geen openheid over wil geven. Beide opties zijn overigens even erg.

 

Bijlage: 

Reactie toevoegen

U bent hier