h

SP-Tweede Kamerlid Frank Futselaar geeft Fact Sheet over de PAS uit

26 juni 2019

SP-Tweede Kamerlid Frank Futselaar geeft Fact Sheet over de PAS uit

De Raad van State heeft een vèrstrekkende uitspraak gedaan over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Die raakt aan alles waar op een of andere manier een vorm van stikstof in de lucht komt, en dat is bij heel veel processen. Het kan gaan om ammoniak uit de landbouw, uitlaatgassen van verbrandingsprocessen, of koeien in de wei.

Uiteindelijk verzeilt die stikstof ergens in de grond en in natuurgebieden is dat slecht. In Europees beschermde Natura2000-gebieden is het zelfs verboden. De Raad van State-uitspraak volgt dan ook op een uitspraak van het Europees Gerechtshof.

Met de PAS wilde de overheid met maatregelen stikstofruimte vrijmaken, waarvan dan weer de helft voor economische activiteit gebruikt kon worden. Maar dat gebeurde op de pof: de economische activiteit was nu, de compensatie misschien in de toekomst. Dat op de pof-beginsel is afgeschoten, evenals een aantal uitzonderingsbepalingen.
In praktijk zet de PAS Nederland bijna op slot, zowel wat gewenste als wat betreft ongewenste initiatieven (welke waardering uiteraard per persoon verschilt). Bijna, want er zijn soms ontsnappingsmogelijkheden.

De blokkade krijgt de juridische vorm van het niet verlenen van een vergunning ex de Natuurbeschermingswet.

SP-Tweede Kamerlid Frank Futselaar heeft ten behoeve van andere SP-ers een nuttige Fact Sheet uitgebracht, die beknopt het beleidsveld in beeld brengt. Deze is hieronder te vinden.

Reactie toevoegen

U bent hier