h

Invloed van Brabantse beleidsregel toedeling PAS op Eindhoven Airport?

3 juli 2015

Invloed van Brabantse beleidsregel toedeling PAS op Eindhoven Airport?

Op 1 juli 2015 is landelijk de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van kracht geworden. Tegelijk is ook de aanvullende “Brabantse beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte segment 2 Noord-Brabant” van kracht geworden.

De SP-fractie in Provinciale Staten van Noord-Brabant vraagt aan Gedeputeerde Staten (GS) of deze nieuwe beleidsregel, in samenhang met de PAS zelf, consequenties heeft voor de voorgestelde toename van het aantal vliegbewegingen op Eindhoven Airport.

Op vrijdag 3 juli vergadert de Alderstafel over de evaluatie van de Eerste fase van het Aldersadvies.

Volgens de SP-fractie is de toename van het aantal vliegbewegingen in de Eerste fase al zo fors, dat in de oude situatie al compensatie nodig geweest zou zijn. Als de Tweede fase doorgaat, stijgt het aantal vliegbewegingen nog verder. Het totaal van beide zit voor een kwetsbaar vegetatietype als zwak gebufferde vennen al boven de provinciale limiet.

De fractie wil van GS weten hoe dit precies zit, en of er vanuit Den Bosch maatregelen genomen gaan worden.

Reacties

lieve SP collega,s willen jullie wel in Jip en Janneke taal schrijven. Dit stukje op de website is voor de gemiddelde burger wel wat moeilijk leesbaar. Dan wil je niet doorklinken naar het pdf.

Groetjes Mariella

Reactie toevoegen

U bent hier