h

SP op werkbezoek bij Helicon in Boxtel in het kader van Green Tech (groen- en energiebeleid)

12 februari 2015

SP op werkbezoek bij Helicon in Boxtel in het kader van Green Tech (groen- en energiebeleid)

Foto: Ramon Boersbroek

Maandag 9 februari waren SP Statenleden en tevens verkiezingskandidaten Nurretin Altundal, Francy van Iersel en Bernard Gerard samen met Kees van Ham, lid van de werkgroep de Groene Tomaat in Tilburg, op bezoek bij het Helicon in Boxtel. Zij werden welkom geheten door wethouder Peter van de Wiel (Combinatie95) en Daan Arkesteijn (programmamanager Greentech Brabant) die de voorlichtingsavond verzorgden. De avond stond in het teken van de Kleine Aarde en Greentech.

Peter van de Wiel besteedde eerst aandacht aan de Kleine Aarde, welke van oudsher een grote rol speelde op het gebied van duurzaamheid en educatie. Volgens Peter van de Wiel moet dit echter doorgetrokken worden naar de 21e eeuw en heeft hij een nieuwe toekomst voor ogen voor de Kleine Aarde waarin duurzaamheid en educatie centraal staan, oftewel ‘de Kleine Aarde 3.0’. Het situeren van Greentech op de Kleine Aarde als experiment zou een mooie nieuwe toekomst kunnen bieden voor het gebied.

Vervolgens vertelde Daan Arkesteijn over Greentech en het Greentech Park Brabant. Greentech focust zich op nieuwe innovatieve trajecten en methoden om uit groene afvalstoffen biobased grondstoffen te maken en daarmee een ‘biobased economy’ te verwezenlijken. Een andere doelstelling is het leveren van nieuwe, groene energie door een combinatie van innovatieve technieken. De opgedane kennis wordt gewaarborgd in de Greentech Campus Brabant. Zowel studenten van het Helicon (MBO) als de HAS Hogeschool werken mee aan dit initiatief. Er is een pilot ontwikkeld, die het toelaat om installaties en technieken voor het produceren van biobased grondstoffen te testen. Deze pilot is gevestigd op het terrein van Helicon Opleidingen te Boxtel.

Daarnaast heeft de gemeente Boxtel zichzelf het doel gesteld om in 2040 energie neutraal te zijn. Eén van de projecten die daaraan bijdraagt is het biomassaplein, welke in samenwerking met de gemeentes Best, Sint-Michielsgestel en Vught, op 1 januari 2017 gerealiseerd moet zijn. Lokale biomassa wordt hierbij regionaal gebruikt voor bijvoorbeeld het opwekken van energie. De opbrengsten hiervan worden in een fonds gestopt, die de landschapsprojecten financiert. Burgers kunnen aandeelhouder worden van dit initiatief in de vorm van een energiecoöperatie en gebruik maken van de groene energie en andere biobased grondstoffen die geproduceerd worden.

Deze initiatieven passen goed binnen het beleid wat de SP Noord-Brabant wil uitdragen, waaronder milieu- en natuureducatie en het willen behouden en ondersteunen van een gezonde natuur.

Bekijk ook ons standpunten in het verkiezingsprogramma
https://noord-brabant.sp.nl/natuur-en-milieu#overlay-context=economie-en...

Foto: Ramon Boersbroek

Foto: Ramon Boersbroek

Reactie toevoegen

U bent hier