h

Camera's gericht op chauffeur zijn niet verdwenen na het verdwijnen van contant geld in de bus.

7 januari 2024

Camera's gericht op chauffeur zijn niet verdwenen na het verdwijnen van contant geld in de bus.

Bussen in Brabant zijn uitgerust met meerdere camera’s in en op de bus. Sommige van deze camera’s zijn specifiek gericht op de buschauffeur. Deze camera’s zijn – mede – geïnstalleerd met het oog op overvallen die plaatsvonden op het contant geld dat in een bus aanwezig was, om zo de veiligheid van de buschauffeur te vergroten. Met het verdwijnen van contant geld in de Brabantse bussen, zijn de camera’s gericht op de buschauffeur niet verdwenen.  Oscar van Raak van de SP Statenfractie heeft hierover de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld:

  1. In welk percentage van de Brabantse bussen hangt nog een camera gericht op de buschauffeur?
  2. Hoelang staan deze camera’s specifiek op de buschauffeur gericht?
  3. Waarom zijn de camera’s specifiek gericht op de buschauffeurs in bussen gebleven na het zo goed als verdwijnen van het aantal A-incidenten (o.a. overvallen)?
  4. Voor welke doeleinden worden deze camerabeelden gebruikt?
  5. Wie is bevoegd om de camerabeelden uit te lezen? Worden deze regels nageleefd?
  6. Is het college het met de SP fractie eens dat het ten strengste verboden is om deze camerabeelden te gebruiken om te oordelen over het functioneren van de buschauffeur?[1]
  7. Zijn er bij de Brabantse busvervoerders incidenten bekend waar dergelijke camerabeelden gebruikt worden/werden om te oordelen over het functioneren van buschauffeurs?
  8. Is het college bereid om de busvervoerders aan te spreken op het (al dan niet foutieve) gebruik van deze camerabeelden?
  9. Is het college het met de SP-fractie eens dat het (privacy)belang van werknemers van de Brabantse busvervoerders een plek moet krijgen in toekomstige concessieverlening?

[1] Lees onder andere de voorwaarden voor cameratoezicht op de werkplek van de RVO: cameratoezicht op de werkplek | Ondernemersplein (kvk.nl)

Reactie toevoegen

U bent hier