h

Arriva kort op- en afstaptijd chauffeurs in, SP stelt vragen

8 januari 2024

Arriva kort op- en afstaptijd chauffeurs in, SP stelt vragen

Per januari 2023 is busvervoerder Arriva met een nieuwe dienstregeling gaan rijden. In deze dienstregeling is de minuut ‘opstaptijd’ en de drie minuten ‘afstaptijd’ komen te vervallen. Reden voor Oscar van Raak van de SP Statenfractie Noord-Brabant om de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten te stellen:

  1. Bent u bekend met het voornemen van Arriva om drie minuten ‘afstaptijd’ in te korten aan het eind van elke dienst?
  2. Bent u bekend met het voornemen van Arriva om de minuut ‘opstaptijd’ in te korten aan het begin van elke dienst?
  3. Is het college het met de SP-fractie eens dat de opstap- en afstaptijd, waarin buschauffeurs zich rustig kunnen voorbereiden en nawerk van hun dienst kunnen verrichten,
  4. Is het college het met de SP-fractie eens dat dit besluit een verslechtering inhoudt van de werkomstandigheden van de buschauffeurs van Arriva?

Dit besluit ging per 7 januari 2023 in zonder akkoord van de ondernemingsraad van Arriva. De OR en de FNV zijn nu voornemens het besluit via de rechter aan te vechten. Het besluit tot aanpassing van deze arbeidsvoorwaarden is dus eenzijdig.

  1. Is het college het met de SP-fractie eens dat het Arriva zou sieren om dit soort besluiten pas doorwerking te laten geven ná akkoord van de ondernemingsraad?
  2. Is het college het met de SP-fractie eens dat dit besluit van Arriva geen recht doet aan het akkoord gesloten tussen busvervoerders en vakbonden n.a.v. de chauffeursstakingen in 2023?

Reactie toevoegen

U bent hier