h

vragen over verdwijnen voorziening in Megen

10 december 2023

vragen over verdwijnen voorziening in Megen

Zorgorganisatie Dichterbij heeft eenzijdig besloten om de dagbestedingslocatie 'Antoon en Frans' in Megen te sluiten. De dagbestedingslocatie betreft een bakkerij annex lunchroom in het historische centrum van Megen. De ruimte wordt gedeeld met het Toerisme Informatiecentrum Megen (TIM) en er worden lokale producten verkocht van de Zusters Clarissen en lokale ondernemers. Het betreft nadrukkelijk een maatschappelijke voorziening in de kern Megen (1.725 inwoners) waar inwoners elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten en waar toeristen ontvangen en geïnformeerd worden. Daarnaast is het een centraal punt voor lokale ondernemers. Het sluiten van de dagbestedingslocatie heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid en het toerisme. Ondanks dat de Provincie Noord-Brabant geen directe partij is kunnen wij wel een verbindende rol spelen. In het bestuursakkoord is het belang van de levendigheid en vitaliteit van kleine kernen opgenomen. Maurice Spapens van de fractie van de SP Statenfractie Noord-Brabant stelt daarom de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

1.Onderstreept het college het belang van levendige en vitale kleine kernen in onze Provincie?
2. Welke opvatting heeft het college over het sluiten van deze laagdrempelige maatschappelijke voorziening in de kern Megen?
3. Kunt u inschatten wat de gevolgen zijn voor de leefbaarheid en het toerisme in Megen?
4. Is het college bereid om mee te denken in een oplossing? Zo ja; hoe gaat het college dit vormgeven? Zo nee; waarom niet?

5. Is het college bereid om de betrokken partijen (zorgorganisatie Dichterbij, medewerkers, vrijwilligers, ouders van cliënten, de gemeente Oss en andere relevante partijen) bijeen te brengen om samen een duurzame oplossing te bewerkstelligen?
6. Welke maatregelen kan het college nemen om dit soort voorzieningen in kleine kernen in de provincie Noord – Brabant in stand te houden?
7. Is het college het met de SP eens dat juist dit soort laagdrempelige voorzieningen in kleine kernen van groot belang zijn voor de leefbaarheid, sociale cohesie van die kleine kernen en beschermd/behouden moeten worden?
8. Is het college bereid om mee te helpen deze maatschappelijke voorziening te behouden en in heel Brabant mee te strijden waar het nodig is als dergelijke voorzieningen weg dreigen te vallen?

Reactie toevoegen

U bent hier