h

Lood en Budel

24 december 2023

Lood en Budel

Foto: SP

In een uitzending van Pointer dd 28 oktober 2023 over een viespeukend bedrijf uit Veendam stelde Pointer, dat dit bedrijf na Tata Steel en Nyrstar Budel de derde loodlozer in de atmosfeer was.
Reden voor SP-woordvoerder Irma Koopman te vragen hoe dat precies zat. Immers, lood en Budel is een historisch een gevoelige combinatie en de provincie is bevoegd gezag voor Nyrstar.

Op 12 december 2023 gaf het College van GS antwoord. Of de beweerde tweede plaats klopte, kon GS niet zeggen, wel hoe het met de emissies zat.

Nyrstar valt rechtstreeks onder het landelijke Activiteitenbesluit.
Voor puntbronnen (waarvan Nyrstar er veel heeft) geldt voor Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS, waar lood toe behoort) een concentratiegrens per emissiepunt van 0,05mg/m3 . Er bestaat geen limiet voor al die puntbronnen samen. Het totaalresultaat kan van jaar tot jaar verschillen.
In 2016 loosde Nyrstar Budel ongeveer 1100kg lood in de atmosfeer. 
Het Activiteitenbesluit verplicht Nyrstar om elke vijf jaar een Minimalisatieplan te maken voor zijn ZZS-emissies. Dat plan heeft sinds 2016  geleid tot de bouw van twee scrubbers.
Mede hierdoor is de loodlozing gezakt tot 400kg in 2022. Of die  daling alleen door de scubbers komt, staat overigens te bezien omdat het bedrijf in 2022 een paar maand stil lag vanwege de hoge stroomprijs.
Grofweg de helft van de huidige loodlozing is diffuus (uit vervoer en overslag van inkomend erts en uitgaande restproducten), de andere helft komt uit genoemde puntbronnen.

GS vermelden niet of er inmiddels al een Minimalisatieplan is of komt voor de komende periode van vijf jaar. Dit is een punt van aandacht.

 

Een andere kwestie is de loodemissie in de atmosfeer door sportvliegtuigjes, waarvan een deel nog op loodhoudende vliegtuigbenzine vliegt. Zie https://noord-brabant.sp.nl/nieuws/2022/12/loodvergiftiging-door-vliegtuigbenzine en latere artikelen op deze site over dit onderwerp.

Foto: SP

Omdat Budel een heel groot General Aviation-vliegveld binnen zijn grenzen heeft, valt ook dit onderwerp binnen de gevoelige combinatie lood en Budel.

De aandacht vanuit de SP heeft uiteindelijk via de provincies en bijvoorbeeld de GGD de regering bereikt. Minister Harbers heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936-1058.html ). Daaruit blijkt dat ook de sector zelf inmiddels van het gebruikte TetraEthylLood (TEL) af wil, mede omdat de levering steeds kwetsbaarder  en daarmee duurder wordt. De minister verwacht dat het  aannemelijk is dat het gebruik vanaf 2025 sterk vermindert. In principe wordt op 01 mei onder de Europese REACH-systematiek de verkoop van onverdunde TEL verboden. Geheel benzinedicht is deze afspraak niet, maar de minister ziet het zonnig in.
De SP blijft het volgen.

Reactie toevoegen

U bent hier