h

FrieslandCampina in Veghel vervuilt meer dan gedacht

7 april 2023

FrieslandCampina in Veghel vervuilt meer dan gedacht

Vanwege een publicatie in Pointer (30 mei 2022) over overschrijdingen van de sulfaatnorm door FrieslandCampina van de milieuvergunning was er in de gemeenteraad van Veghel onrust ontstaan. Dat leidde tot contact met de SP in Provinciale Staten, en dat leidde weer tot technische vragen door milieuwoordvoerder Irma Koopman aan de ambtenaren die over de WABO-vergunning van het bedrijf gaan.

Hoe het zat?

Uit de beantwoording bleek dat inderdaad de sulfaatnorm overschreden werd (Pointer had gelijk), maar dat nog meer normen overschreden werden. Er lopen diverse handhavingsacties.
Technisch kan er meer tegen sulfaatoverschrijdingen gedaan worden dan nu gebeurt, maar de provincie kan dat niet afdwingen.

Het lijkt erop dat het bedrijf op deze locatie uit zijn milieujasje puilt.

Sulfaat is op zichzelf niet gevaarlijk, maar het kan in warme en zuurstofloze omgevingen omgezet worden in zwavelwaterstof en dat is wel gevaarlijk. Maar de bevoegdheid van de provincie houdt op als het water het gemeenteriool instroomt (waar inderdaad zwavelwaterstof gevormd wordt), en de bevoegdheid van de gemeente houdt op als het water de RioolWaterZuiveringsInstallatie (RWZI) inloopt, want vanaf dan is het Waterschap de baas. Een dergelijke versnipperde bevoegdhedenverdeling is wat de SP betreft zorgwekkend.

Het blijft een aandachtspunt voor de SP.

De technische vragen en beantwoording daarvan vindt u hieronder.

Reactie toevoegen

U bent hier