h

Vraag over aankoop stikstofrechten door Rijkswaterstaat

23 november 2022

Vraag over aankoop stikstofrechten door Rijkswaterstaat

In verschillende media horen en lezen we over ‘ruzie’ tussen Rijkswaterstaat en de Provincie over het, zonder overleg, opkopen van stikstofruimte.

Provincies en Rijk ruziën om schaarse stikstofruimte, landelijke regie ontbreekt totaal (volkskrant.nl)

De aankoop van stikstofruimte (voor projecten die soms zelfs buiten de provincie uitgevoerd worden) door Rijkswaterstaat gaat dan ten koste van de aankoop die we zelf hard nodig hebben voor natuur en de PAS melders.

Daarom heeft Irma Koopman van de SP Statenfractie Noord-Brabant de volgende vraag aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

Weet GS of Rijkswaterstaat in Brabant ook boerderijen opkoopt? Zo ja, is dat in overleg met de Provincie of  ‘stiekem’ ?

Reactie toevoegen

U bent hier