h

Hoe gaan we de Landschotse Heide redden?

7 november 2022

Hoe gaan we de Landschotse Heide redden?

Al in 2020 stuurde de  Werkgroep Natuur en Landschap de Beerzen (WNL) een brandbrief om verdroging van de Landschotse Heide tegen te gaan.

'Help, de heide verdwijnt': brandbrief over verdroging Landschotse Heide | Kempen | ed.nl

Onlangs hebben zij wederom een brandbrief aan het College verzonden waaruit blijkt dat de situatie nog altijd niet is verbeterd en daarom stelde Irma Koopman van de SP de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

 

  1. Wat is er naar aanleiding van de brandbrief uit 2020 gebeurd? En wat na de recente brandbrief?
  2. Kunt u de beide brandbrieven met PS delen? Zo nee, waarom niet?
  3. Zijn er gesprekken geweest, afspraken gemaakt? En zo ja, kunt u die verslagen/afspraken met PS delen? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u de mening van de SP dat de situatie op de Landschotse Heide zeer dringend is?
  5. Hoe gaat u spoedig iets doen aan de sterke daling van het grondwater in deze ‘natte natuurparel’?
  6. Kunt u ons laten weten wat er al gedaan is, wat er in de planning staat en wat niet?
  7. Indien er plannen zijn, waarom werden of worden die nog niet uitgevoerd?

Reactie toevoegen

U bent hier