h

Aanpak N279 Zuid blijft een probleem en dat zal nog wel even duren

11 november 2022

Aanpak N279 Zuid blijft een probleem en dat zal nog wel even duren

In december 2021 heeft de Raad van State het Provinciale Inpassingsplan (PIP) voor de N279 Zuid (Veghel-Asten)vernietigd met als belangrijkste reden, dat de onderbouwing van het plan, met name de verkeerscijfers niet klopten. Hierdoor moeten er helemaal opnieuw plannen worden gemaakt met verbeterde, recente verkeerscijfers en zoveel mogelijk draagvlak in de omgeving.

Vriend en vijand zijn het erover eens, dat de weg beter en veiliger moet. Alleen verschilt men van mening hoe je dat op bepaalde plekken van de N279 Zuid realiseert. Zo wordt bijvoorbeeld de verbreding van 2*1 naar 2*2 wegstroken door bepaalde partijen weer van stal gehaald. Maar maatregelen die je aan de weg uitvoert, hebben vaak ook elders effect , bijvoorbeeld op aansluitende (lokale) wegen, waardoor omwonenden en gemeentes er heel verschillend tegenaan kijken.

Inmiddels is de provincie met behulp van een communicatiebureau een nieuw traject voor de aanpak van de N279 gestart ( lees verder…….)

 

Statenlid Willemieke Arts bezocht onlangs een consultatiebijeenkomst voor omwonenden, belangengroepen en raadsleden in Aarle-Rixtel  hierover. De provincie probeert voortvarendheid uit te stralen, maar uit de voorgestelde “Brede Belangenbenadering” volgt, dat het allemaal heel lang kan gaan duren, zeker drie jaar. Bovendien zijn de ervaringen uit het verleden met de Brede Belangenbenadering niet altijd even positief. Dat de hardste “schreeuwers” de meeste aandacht en invloed krijgen, blijft een reeel probleem.

Op dit moment liggen in Brabant veel grote landelijke en provinciale projecten stil, wat door de recente uitspraak over stikstof in de bouw en almaar stijgende kosten zeker niet beter wordt. Denk aan de A58, het Wilhelminakanaal, de GOL, de A65 en de Maaslijn. Misschien moeten we concluderen, dat de overheid grote, complexe projecten op dit moment om allerlei redenen niet kan realiseren. Daarom zou de overheid nog eens naar die projecten moeten kijken of ze in onderdelen op te knippen zijn. Dan zouden mogelijk de zgn “no-negret”maatregelen mogelijk wel snel uitgevoerd kunnen worden. Denk bij de N279 Zuid bijv. aan de brug bij Keldonk.

Reactie toevoegen

U bent hier