h

Inclusie, discriminatie en onveiligheid voor vrouwen bij sport- en cultuur activiteiten krijgen meer aandacht

3 oktober 2022

Inclusie, discriminatie en onveiligheid voor vrouwen bij sport- en cultuur activiteiten krijgen meer aandacht

Bij de Statencommissie Samenleving van 16 september wist SP Statenlid Maurice Spapens een paar toezeggingen van de gedeputeerde Stijn Smeulders binnen te halen.

Spapens kaartte discriminatie inclusie en onveiligheid voor vrouwen aan in combinatie met grote sport en cultuuractiviteiten. Of er aan de voorkant bij subsidieaanvragen aandacht aan kon worden besteed tot en met verwacht dat er door evenementen niet alleen naar gekeken wordt maar ook op geacteerd. Verschillende partijen reageerden positief op zijn voorstel inclusief de PvdA die eerder een motie aangenomen kregen over vrouwonveiligheid.

Hoewel we niet over discriminatie gaan is dat volgens Spapens niet minder onze plicht om ook als provinciale Staten waar mogelijk het voortouw te nemen. Spapens bracht de verdergaande tweedeling ter sprake, steeds meer mensen kunnen niet deelnemen. Ook daar aandacht voor.

De gedeputeerde, Brabant is tegen het continueren van de kunstgelden (BIS) zoals die nu geregeld zijn. Spapens vroeg hem om nogmaals bij de staatsecretaris te benadrukken dat er geld bij moet en de verdeling eerlijker. Brabant krijgt al heel erg lang structureel veel minder dan waar ze recht op zou hebben als men keek naar aantal inwoners, grootte grondgebied en economisch aandeel in het BNP van Nederland. Enkel met een aanpassing komt er geld vrij voor jonge en nieuwe kunstenaars amateurkunst. De huidige gelden gaan alleen maar naar de gevestigde grote partijen en erkende gezelschappen. Een slechte zaak voor de ontwikkeling van de humuslaag van de kunstsector. Een grote groep valt al jaren buiten de boot.

De gedeputeerde houdt het in de gaten.

Reactie toevoegen

U bent hier