h

dreigende verdere afschaling van het Openbaar Vervoer in heel Noord-Brabant

1 augustus 2022

dreigende verdere afschaling van het Openbaar Vervoer in heel Noord-Brabant

Op  25 mei j.l. stelden wij samen met de Partij voor de Dieren vragen over de dreigende verschaling van het OV in Brabant,  inmiddels is via een brief van de Staatssecretaris  van 8 juli duidelijk geworden, dat voor de gezamenlijke OV-sector in 2023 een vangnetregeling gaat gelden van €220 miljoen . Daaraan zal het Rijk maximaal €150 miljoen bijdragen en 1/3 van het transitievangnet zal worden ingevuld per concessie in overleg tussen concessieverlener en concessiehouder.    Na de beantwoording van onze vragen zijn wij allerminst gerustgesteld  over de verdere uitkleding  van de dienstregeling in Noord-Brabant na de zomervakantie en over de nieuwe dienstregeling  voor 2023.

Daarom heeft Willemieke Arts van de SP Statenfractie de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

  1. Wat betekent de uitgeklede vangnetregeling voor de dienstregeling van de drie Brabantse concessies na de vakantie en vooral voor 2023?
  2. Welke lijnen gaan geschrapt of verschraald worden ? Waar worden lijnen gestrekt, rijtijdfrequenties verlaagd? Waar worden belbussen of busjes met vrijwilligers ingezet?

Graag een compleet overzicht!

  1. Wat zijn de financiële consequenties in 2023 van de uitgeklede vangnetregeling voor Noord-Brabant?

Reactie toevoegen

U bent hier