h

Wat je niet wilt, hoef je niet te onderzoeken!

4 juli 2022

Wat je niet wilt, hoef je niet te onderzoeken!

Op vrijdag 1 juli discussieerden provinciale statenleden over de uitvoeringsagenda mest. Eigenlijk dus: hoe gaan we om met ons mestoverschot. Natuurlijk ging het daarbij ook over de wenselijkheid of noodzakelijkheid van grootschalige mestverwerkingsfabrieken. Zijn die nodig en als je vindt van wel, waar moeten die dan komen te staan? Want dat is de afgelopen jaren wel duidelijk geworden, niemand zit te wachten op zo’n fabriek bij hem of haar in de buurt!

In de Uitvoeringsagenda stond dat er onderzoek gedaan zou worden naar het plaatsen van deze fabrieken op zware industrieterreinen en in het buitengebied. De SP vindt dat we voorlopig maar eens helemaal niks aan mestverwerkingscapaciteit moeten bijplaatsen omdat er veel teveel onzekerheden zijn. Wat wordt het landelijk mestbeleid? Hoeveel illegale mest is er? Hoeveel wordt er nu uit Brabant geëxporteerd of geïmporteerd? Maar vooral ook, hoeveel zal de veestapel in Brabant de komende tijd inkrimpen?

Allemaal vragen waar op dit moment geen antwoord op is. Aan de andere kant zien we op dit moment ook nergens in Brabant een gigantische mesthoop liggen omdat er geen voldoende verwerkingscapaciteit zou zijn.

Maar als er dan toch besloten gaat worden dat we extra mestverwerkingscapaciteit gaan toestaan, spreek je dan in ieder geval uit tegen dit soort overlast gevende installaties zomaar ergens in het buitengebied. En dat laatste is wat praktisch elke fractie uitsprak: geen mestverwerking in het buitengebied. SP-er Nico Heijmans constateerde dat er duidelijk geen draagvlak was voor mestverwerking in het buitengebied en dat het onderzoek daarnaar dus ook absoluut geen zin zou hebben en alleen maar meer geld zou kosten. De gedeputeerde wilde toch kost wat kost dat onderzoek want “dat was nou eenmaal agesproken met de regio’s”. Onder druk van de staten besloot gedeputeerde Lemkes uiteindelijk dan toch maar met de regio’s te gaan overleggen over het achterwege laten van onderzoek naar de mogelijkheid van mestverwerkers in het buitengebied.

Wij houden u op de hoogte!

Reactie toevoegen

U bent hier