h

Statenleden zijn tegen verhoging van hun vergoeding met 16%, maar………

7 juli 2022

Statenleden zijn tegen verhoging van hun vergoeding met 16%, maar………

Je zou er bijna blij van worden. Op maandag 4 juli vergaderden een aantal statenleden die lid zijn van de Vereniging voor Statenleden digitaal over de vraag of zij vonden dat hun maandelijkse vergoeding met 16% verhoogd zou moeten worden. Maar…….. zij wezen dit voorstel resoluut af!  Niet omdat ze het teveel vonden.  Niet omdat ze hun vergoeding al hoog genoeg vonden. Ook niet omdat ze vonden dat eerst maar eens de inkomens van de laagstbetaalden omhoog moeten.

Nee, ze vonden de verhoging met 16% veel te laag!!!
Ze vonden dat zij net zoveel moesten krijgen als gemeenteraadsleden in een gemeente met meer dan 100.000 inwoners te weten:  1868 euro. Dit is een brutobedrag en op dit moment krijgen statenleden 1311 euro bruto per maand. Ze willen dus een verhoging met meer dan 40%!
Waarom ze zich willen vergelijken met een raadslid van een gemeente met 100.000 inwoners is ons niet duidelijk. Het vergelijken met andere volksvertegenwoordigers in andere posities is trouwens een totaal willekeurige vergelijking.
Je zou ook een andere vergelijking kunnen maken, bijvoorbeeld: Over hoeveel voorstellen moet een raadslid in zijn gemeente elke maand zijn oordeel geven, zich erin verdiepen en erover stemmen? Dat zijn gemiddeld elke maand zo’n 40 voorstellen.
Hoe zit dat in de provincie? Daar moet een statenlid zich elke maand in ongeveer 5 voorstellen verdiepen, erover oordelen ener over stemmen. Dan zou je een heel andere conclusie kunnen trekken!
Voor alle duidelijkheid: Statenlid ben je naast je reguliere baan.  Het is een nevenfunctie en allerlei andere kosten, zoals reis- en verblijfskosten, worden apart vergoed.
In Brabant vergaderen de staten op twee vrijdagen per maand en een statenlid bepaalt zelf volledig hoeveel uren hij of zij in het statenwerk wil steken.
Andere vergelijking: Bijstand voor een alleenstaande ouder is 1213 euro bruto.

Reactie toevoegen

U bent hier