h

Moet Boxtel bloeden voor de gevolgen van PHS en toenemend goederenvervoer?

13 juli 2022

Moet Boxtel bloeden voor de gevolgen van PHS en toenemend goederenvervoer?

(Dit zijn de vragen die SP Statenlid Willemieke Arts tijdens het vragenuurtje van de PS vergadering van 15 juli a.s. aan het College van Gedeputeerde Staten zal stellen:)

Op 1 juli jl. werd de SPfractie opgeschrikt door een bericht in het Brabants Dagblad over een bijeenkomst van de gemeenteraad Boxtel. Daarin werd meegedeeld, dat de kosten voor de 5 spoorplannen in Boxtel , te weten de opheffing dubbele spoorovergang Tongersestraat, de VLK ( verbindingsweg Ladonk-Kapelweg), de verbindingsweg Tongeren, de  uitbreiding Keulsebaan en de fietstunnel Tongersestraat, bij elkaar een krappe 18 miljoen meer gaan bedragen dan nu begroot. Ook werd gemeld , dat het Rijk en de Provincie niet van plan zijn bovenop de ruim 59 miljoen die nu begroot zijn, nog meer geld uit te trekken. Dit zou betekenen, dat de 3 laatstgenoemde projecten zeer waarschijnlijk niet door kunnen gaan, waardoor de verkeersituatie in Boxtel onacceptabel zou verslechteren. En Boxtel zelf heeft de benodigde extra 18 miljoen eenvoudigweg niet.

Naar aanleiding hiervan heeft de SP Statenfractie de volgende vragen aan GS:

  1. Zijn GS niet met de SP van mening, dat bij het niet bijdragen aan de extra kosten er sprake is van onbehoorlijk bestuur? Immers Boxtel heeft als gemeente geen enkele invloed op het PHS en de uitvoering daarvan, noch op de verdere toename van het goederenvervoer per spoor. Zo dragen de inwoners Boxtel alleen de lasten, met name het niet uitbreiden van de Keulsebaan zou grote gevolgen hebben;
  2. Wat gaan GS doen om deze situatie samen met de gemeente Boxtel zo snel mogelijk op te lossen?
  3. Kunnen GS ons van de vorderingen in deze kwestie de komende tijd op de hoogte houden?

Reactie toevoegen

U bent hier