h

3 x vergunning overtreden is af!

6 juli 2022

3 x vergunning overtreden is af!

Bedrijven krijgen een vergunning voor bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld een maximale hoeveelheid mest die ze mogen verwerken. De Omgevingsdienst houdt toezicht en handhaaft daar op. Vergunningen zijn er om omwonenden in bescherming te nemen maar ook om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Wanneer een bedrijf een overtreding begaat kan het een dwangsom opgelegd krijgen. Dat wil zeggen dat ze een bepaald bedrag moeten betalen als ze nog eens de fout ingaan.

Steeds vaker zien we dat bedrijven keer op keer een dwangsom opgelegd krijgen. Met andere woorden:  ze gaan keer op keer in de fout. Onbegrijpelijk voor omwonenden en bedrijven die zich wel keurig aan de regels houden.

Statenlid Irma Koopman stelde daar vragen over, ze wil dat er een systeem van ‘3 x fout = af’ komt.
(Three strikes: Out!)

Tijdens de vergadering van 1 juli bespraken de statenleden haar voorstel en vonden VVD, GroenLinks en Lokaal Brabant dat een goed idee.

Gedeputeerde Lemkes heeft toegezegd een onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden van zo’n systeem voor veelplegers. 

We wachten het onderzoek in spanning af.

De vragen: https://ap.lc/JtOml

Reactie toevoegen

U bent hier