h

Spreiding priklocaties voor boosterprik in Brabant onder de maat

30 maart 2022

Spreiding priklocaties voor boosterprik in Brabant onder de maat

Vanaf 28 maart kan iedereen boven de 60 jaar een tweede boosterprik halen. Dit kan zonder afspraak, men kan simpelweg naar een priklocatie gaan. Dat is fijn, maar dan moeten er wel voldoende priklocaties zijn die ook nog een beetje verspreid liggen.

Wat blijkt als je op de kaart van Nederland kijkt, waarop de priklocaties zijn opgenomen. Een grote leegte in het gebied Brabant Noordoost en Brabant-midden! In de veiligheidsregio Brabant Noordoost is geen enkele priklocatie! Als je in aanmerking neemt dat ook Nijmegen geen priklocatie heeft, dan wordt het mensen uit die regio wel heel moeilijk gemaakt.

In Brabant-midden is ook geen enkele priklocatie, zelfs niet in steden als Tilburg en Den Bosch of Waalwijk.

Daarom heeft Maarten Everling van de SP Statenfractie de volgende vragen aan het college van GS gesteld:

  1. Bent u met de SP-fractie van mening dat een goede spreiding van priklocaties essentieel is voor deelname aan deze vaccinatieronde?
  2. Dat die spreiding extra belangrijk is omdat het gaat om mensen boven de 60 jaar die in een aantal gevallen minder mobiel zijn?
  3. Bent u met de SP-fractie van mening dat de huidige spreiding over geheel Brabant absoluut onvoldoende is?
  4. Bent u bereid bij de GGD aan te dringen op een betere spreiding, zodat ook ouderen uit Brabant Noordoost en Brabant-midden zonder al teveel moeite bij een priklocatie kunnen komen?

Reactie toevoegen

U bent hier