h

SP wil meer snelheid met “zon op het dak” en meer woningen.

11 maart 2022

SP wil meer snelheid met “zon op het dak” en meer woningen.

Vrijdag 11 maart wordt in Provinciale Staten de Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld. De SP-fractie zal dan o.a. via een amendement dat mede wordt ingediend door de ChristenUnie/SGP,  voorstellen om op alle nieuwe bedrijfsterreinen bedrijven te verplichten hun dak te beleggen met zonnepanelen. Zon op het dak valt altijd al te prefereren boven zon op de grond vanwege de schaarse ruimte, maar de huidige ontwikkelingen rond de energieprijzen en onze afhankelijkheid van (Russisch) gas, maakt dit nog veel urgenter.

Naast deze verplichting voor nieuwe bedrijven wil de SP ook dat er zo snel mogelijk een verplichting komt om ook op bestaande bedrijven zoveel mogelijk zonnepanelen te leggen. Wettelijk is de provincie niet bevoegd tot een dergelijke verplichting, maar gemeenten kunnen wel eisen op basis van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving dat bedrijven minimaal zoveel zonnepanelen plaatsen als nodig is voor de eigen behoefte. De SP-fractie zal in een motie aan Gedeputeerde Staten vragen hiertoe het initiatief te nemen en met de Brabantse gemeenten in gesprek te gaan.

De SP-fractie vindt het enigszins navrant dat er wel allerlei eisen opgelegd worden aan agrarische bedrijven die enorm moeten investeren om natuur, milieu en klimaat te ontzien, terwijl er op dit terrein praktisch geen eisen worden gesteld aan niet-agrarische bedrijven. Bovendien zijn de investeringen die gedaan moeten worden in zonnepanelen gegarandeerd rendabel.

De fractie zal ook, met Lokaal Brabant als mede-indiener, voorstellen om efficiënter om te gaan met grote woningen of woonboerderijen in het buitengebied door het toestaan van woningsplitsing. Door eenvoudig een bestaande grote woning inpandig te splitsen kunnen er zo meer woningen beschikbaar komen in deze tijd van dringende behoefte aan woonruimte. Het is natuurlijk geen oplossing voor het enorme woningtekort, maar alle beetjes helpen en elke woning is er een.

 

Reactie toevoegen

U bent hier