h

SP STELT VRAGEN OVER HET VERTREK VAN FOKKER UIT BRABANT

30 maart 2022

SP STELT VRAGEN OVER HET VERTREK VAN FOKKER UIT BRABANT

In het kader van economische beleid heeft de provincie investerings- en innovatiefondsen. Hieruit subsidieert, ondersteunt de provincie voornamelijk de high tech bedrijven en -activiteiten die de Brabantse economie kunnen versterken. De financiële ondersteuning wordt ook verleend om onder andere de concurrentiepositie van Brabant te versterken, en het vestigingsklimaat voor (high tech) bedrijven te vergroten. Het zal u niet ontgaan zijn dat het bedrijf Fokker in 2023 haar productieactiviteiten in Brabant verplaatst naar een vernieuwde fabriek in Papendrecht. Het gaat om Fokker Landing Gear in Helmond (300 werknemers) alsmede Fokker Elmo in Woensdrecht (900 werknemers). Blijkbaar ziet het bedrijf economische voordelen om de productie naar Papendrecht te verplaatsen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor 1200 arbeidsplaatsen maar zal zeker ook impact hebben voor de toeleveranciers van Fokker.

Vanuit het economisch beleid en hieraan gekoppelde investeringsagenda heeft de SP Statenfractie de volgende vragen:

  1. Heeft Uw college contact gehad/gelegd met de directie van Fokker over hun vertrek uit Brabant? Zo ja wat waren de hoofdlijnen van dit gesprek? Zo nee, waarom niet?
  2. Heeft de provincie direct of indirect (bijv. via BOM of andere constructies) aan Fokker Helmond en Woensdrecht uit investerings- en innovatiefondsen middelen verstrekt zoals subsidie, gunstige kredietfaciliteiten en andere financieringsvormen?
    1. Zo ja in welke perioden/jaren zijn deze verstrekt en hoe hoog waren de verstrekte bedragen? Graag deze gespecificeerd naar jaren. Wat was uiteindelijk het totale bedrag aan financiële middelen die Fokker Helmond en Woensdrecht heeft gekregen. Graag gespecificeerd naar beide bedrijven. 
  3. Hebben de provincie en de gemeente Helmond en Woensdrecht met Fokker gunstige voorwaarden afgesproken voor de vestiging en uitbreiding van hun productielocatie in Helmond en Woensdrecht?
  4. Nu Fokker heeft besloten om hun productie uit Brabant te verplaatsen naar Papendrecht, zijn er mogelijkheden om de verstrekte subsidies, kredietfaciliteiten en andere financiële middelen volledig dan wel deels terug te vorderen?

Reactie toevoegen

U bent hier