h

IETS DOEN TEGEN HET WONINGTEKORT? NEE, DANK U!

19 maart 2022

IETS DOEN TEGEN HET WONINGTEKORT? NEE, DANK U!

Dat er een enorme behoefte is aan betaalbare woningen weet iedereen. Dat dit woningtekort een van de grootste problemen is op dit moment weet ook iedereen.

Je zou dus denken dat als er een voorstel wordt gedaan om daar iets aan te doen, zo’n voorstel onmiddellijk van iedereen steun zal krijgen. Maar het zouden de Brabantse staten niet zijn als er inderdaad zou gebeuren wat je verwacht.

Het voorstel van de Statenfractie van de SP gaat de woningnood in Brabant niet oplossen, daar is natuurlijk veel meer voor nodig, maar als de situatie zo nijpend is, dan helpen alle beetjes. Wat stelde de SP voor? De partij stelde met een amendement op de Omgevingsverordening voor om het splitsen van woningen in het buitengebied toe te staan. In dat buitengebied staan nogal wat grote woningen, vaak voormalige boerderijen, waarvan je gemakkelijk door inpandig een muur te plaatsen 2 woningen kunt maken. Aan de buitenkant hoeft niks te veranderen en het amendement luidde dat het om 2 volwaardige woningen moet gaan, dus met eigen toegang, eigen keuken, toilet en douche/badruimte.

Er was veel steun voor het amendement, maar met name van de coalitiepartijen kwam het tegenargument dat door die splitsing er waardevermeerdering ontstond doordat 1 woning er 2 zouden worden. En dat is natuurlijk juist, maar voor de splitsing moeten wel vergunningen aangevraagd worden, moet het pand inpandig verbouwd worden en verliest de huidige bewoner ook de nodige privacy. Het college van GS vond dat bij een dergelijke splitsing de provincie geld zou moeten krijgen net als bij de ruimte voor ruimteregeling, soms gaat het hierbij wel om bedragen van 125.000 euro. Er zou door de provincie geen rendement behaald worden! De SP-fractie stelde hier tegenover dat er door de provincie in deze tijd van woningnood geen beter rendement gehaald kan worden dan dat er van 1 woning twee volwaardige woningen gemaakt worden.

Bij de stemming bleek de hele coalitie bestaande uit VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA tegen het voorstel van de SP te stemmen. Van de hele oppositie stemde alleen 50 plus tegen.

Jammer, een gemiste kans om concreet iets te doen aan het enorme woningtekort!

Reactie toevoegen

U bent hier