h

Weer vragen mestvergister Tilburg

5 februari 2022

Weer vragen mestvergister Tilburg

Sinds augustus 2021 stellen we al vragen over de vergunning voor de te bouwen mestvergister De Spinder in Tilburg. De mestvergister heeft een oude vergunning uit 2018. De gemeenten Tilburg en Loon op Zand, verschillende bewonersgroepen en milieubewegingen hebben de Provincie verzocht de vergunning in te trekken vanwege de te verwachten overschrijding van de stankuitstoot.

Niet 1 keer kregen wij binnen de wettelijke termijn antwoord op onze vragen. Ook de laatste vragen van december zijn nog niet beantwoord. Maar inmiddels is in Tilburg reeds gestart met de aanleg van de mestvergister.

In het vragenuurtje stelde SP Statenlid Irma Koopman daarom vragen rechtstreeks aan Gedeputeerde Lemkes. Haar antwoord was helaas weer dat het uitstel van de antwoorden kwam door de complexiteit van de vragen. 

Maar zo moeilijk is het allemaal niet. De beschikking uit 2018 staat een uitstoot van 25 kOu/s (25.000 geureenheden per seconde) toe.

Het rapport van SPA - WPN kwam al eerder tot de conclusie dat de uitstoot (inclusief de geschatte 80% vermindering door technologische ontwikkelingen) minimaal op 32 kOu/s zal uitkomen.

Inmiddels heeft VTTI (de eigenaar van De Spinder) zelf een onderzoek laten doen door Tauw en die komen zelfs uit op 39 kOu/s.

De Brabantse Milieu Federatie (BMF) vroeg om een officieel standpunt van het College van Gedeputeerde Staten over het intrekkingsverzoek (dat standpunt is noodzakelijk om juridische stappen te kunnen nemen), maar ook dat standpunt is er nog steeds niet. Wel zei de Gedeputeerde toe dat dat standpunt er voor 1 maart komt.

Tegen die tijd staat de mestvergister er misschien al en de SP (in Tilburg en in Provinciale Staten) vreest dat we over enkele jaren weer een wijk vol bewoners hebben die in de stank zitten, net als de mensen in Deurne en in Helmond. Dan kunnen we over een paar jaar zeggen: ‘Zie je nou wel’, maar daar schiet dan niemand meer mee op.

De enige echte oplossing is nog steeds minder dieren, minder mest, minder stank en minder stikstof etc.

Reactie toevoegen

U bent hier