h

Startnotitie Beleidskader leefomgeving

24 februari 2022

Startnotitie Beleidskader leefomgeving

Startnotities zijn altijd een heleboel mooie woorden, maar de vraag waar het om zou moeten draaien is:  wat gaan we nou eigenlijk doen? En dat mist de SP nou juist in deze startnotitie.
Wat is de prioriteit?

Landbouw?

Economie?

Wonen?

Natuur?

Gezondheid?

Als Staten hebben we al startnoties besproken over natuur, milieu en gezondheid maar in geen van die notities maakt dit College duidelijke keuzes. Hoe kun je een beleidskader maken zonder expliciete keuzes te maken?

Zoals de Brabantse Milieu Federatie al zei, dit is het moment om kaders te stellen, hoe moeilijk ook. 

Het woord gezondheid komt in deze startnotitie leefomgeving niet eens voor!

Wat de SP betreft moeten we duidelijke keuzes maken, bij alle beleidskaders, om de noodzakelijke doelen te halen. Wat de SP betreft komt gezondheid daarbij altijd op 1, en natuur op 2

Daarna kiezen voor een goede balans tussen wonen, landschap en economie, want ‘niet alles kan overal’ (uit rapport Remkes)

Waar wat wel kan en waar wat niet kan, (soms kan iets gewoon niet of niet meer) in een overzicht, dat moeten we eerst duidelijk krijgen. Dan pas kunnen we het debat voeren over de te kiezen balans voor dit beleidskader.

Wat heb je aan een goede economie en MKB als de Brabander en Brabant niet gezond zijn?

Hoe hou je grip op de leefomgeving als we steeds vaker geconfronteerd worden met ontwikkelingen die gebaseerd zijn op jaren oude vergunningen?
We zien bestaande ontwikkelingen en uitbreidingen, gebaseerd op ooit afgegeven vergunningen, die met de huidige kennis niet meer gewenst zijn. Maar we kunnen  steeds moeilijker ingrijpen om onze gezondheid en de natuur te beschermen. Daardoor staat deze overheid steeds vaker tegenover de burgers in de rechtbank of bij de Raad van State. 

Dat voorkom je door vroege inspraak van inwoners, die inspraak serieus te nemen en de durf om duidelijke keuzes te maken.

Reactie toevoegen

U bent hier