h

Plannen N279 Zuid naar de prullenbak, op naar een nieuw plan?

5 februari 2022

Plannen N279 Zuid naar de prullenbak, op naar een nieuw plan?

In december 2021 verwees de Raad van State(RvS)de provinciale plannen voor de reconstructie van de N279 Zuid (de weg van Veghel naar Asten) definitief naar de prullenbak. Lang werd in Den Bosch en de regio gehoopt , dat met enige bijstelling op onderdelen het plan toch door kon gaan. Maar de bezwaren tegen slecht onderbouwde en verouderde verkeersgegevens en een te ruim getekend tracé met onduidelijke impact op de omgeving hebben bij de RvS de doorslag gegeven.

De SP heeft in 2018 ingestemd met de reconstructie van de N279 Zuid, omdat wij het belangrijk vonden, dat er serieus wat gebeurde om de weg veiliger te maken, vooral bij kruisingen en op- en afritten. Wij waren en zijn niet enthousiast over een eventuele verbreding van de weg, omdat die ongetwijfeld meer verkeer en dan met name vrachtverkeer zal aantrekken. En dan natuurlijk geen verkeer dat in de regio zelf moet zijn, maar verkeer dat er een alternatief voor de A2 in ziet. En daar zit de regio met veel eigen logistiek verkeer echt niet op te wachten.

Nu zijn de provincie en de regio niet van plan om een reconstructie van de N279 Zuid helemaal los te laten. Er wordt al gekeken naar een nieuw plan met een betere onderbouwing of het opdelen in stukken. Op zich te begrijpen, maar te hopen valt, dat men niet uitsluitend koerst op een verbreding naar 2x2 rijbanen, tenzij overduidelijk wordt aangetoond dat die noodzakelijk is, er geen goede alternatieven zin en die niet een nieuw verkeersinfarct veroorzaakt. Dus het hele plan opnieuw in ogenschouw nemen is het enige wat er op zit.

Reactie toevoegen

U bent hier