h

SP krijgt in provincie motie over bodemenergie overgenomen

21 januari 2022

SP krijgt in provincie motie over bodemenergie overgenomen

Op 03 december 2021 behandelde Provinciale Staten het Regionaal Water- en Bodemplan (RWP). Dat gaat over genoeg bruikbaar water, schoon water, geen overstromingen, een gezonde bodem en klimaatadaptatie. Het is een ingewikkeld plan, allerlei instanties mogen zich ertegen aan bemoeien, en er is te weinig geld waardoor  niet de beste oplossing voorgesteld werd. Maar er lag wel een redelijk second best-voorstel en uiteindelijk heeft de SP voor het pakket als geheel gestemd.

Foto: SP

De andere partijen dachten er ook zo over, zodat uiteindelijk alleen de natuurhaters van de PVV tegen waren.

Er ging veel discussie zitten in een relatief klein onderdeel van het voorstel, namelijk de rem die het College van GS in praktijk zet op bodemenergie. Dat komt omdat GS het doorboren van kleilagen, die het diepere grondwater afdekken, grotendeels wil verbieden.

Hier treedt aan het licht wat steeds vaker gebeurt, namelijk dat bij het verduurzamen de goede bedoelingen met elkaar in botsing komen. Het is uiteraard goed om het grondwater te beschermen, maar het is ook goed dat oma in haar flatje het warm kan hebben zonder aardgas. In zo’n spanningsveld moet je als partij goed de concrete omstandigheden bestuderen.

Het hoofdprobleem is dat bij het slaan van putten voor open en gesloten bodemenergiesystemen (bodemenergie gaat tot 500m diep en is geen geothermie!) men normaliter vaak tot pakweg 150 a 200m diep gaat, en dan kom je in Brabant meestal een kleilaag tegen. Nu is het mogelijk een veilige afdichting te maken, maar een Inspectierapport van de ILT leert dat dat momenteel in  de helft van de gevallen op riskante wijze niet goed gebeurt. In een kwart van de gevallen gaat alles wel goed.

Op deze basis kun je de sector niet de vrijheid geven om kleilagen te doorzeven, vond de SP. Maar dat wil niet zeggen dat dat altijd zo zal blijven. Een motie van de Partij voor de Dieren om het uit principe te verbieden om kleilagen te doorboren, heeft de SP dan ook niet gesteund.

Er zijn een heleboel ontwikkelingen gaande op het gebied van bodemenergie en warmte-koude opslag die essentieel zijn voor het aardgasvrij maken van woonwijken, zowel op basis van individuele woningen als collectief. De SP vond dat het beperkende beleid van GS dan ook niet het laatste woord mocht zijn, en diende een motie in dat GS in 2022 met een bodemenergiebeleid moest komen.
GS hebben deze motie overgenomen en beloofd met een notitie te komen. Daarop heeft de SP de motie aangehouden.

Een SP-motie om de bodemenergiesector publiek te maken haalde het niet.

Voor een meer uitgebreid verslag zie de link hieronder.

Reactie toevoegen

U bent hier