h

Natuur weer in samenhang aanpakken

25 januari 2022

Natuur weer in samenhang aanpakken

Vrijdag 21 januari bespraken we de startnotities Natuur en Milieu.Een startnotitie is niets meer dan een eerste idee om te komen tot een beleidsplan (het plan om de doelen te bereiken).

De evaluatierapporten van de afgelopen jaren noemen de situatie zorgwekkend en de conclusies liegen er niet om. Ze geven aan dat het er sinds 2019 (toen had de SP gedeputeerden) slechter aan toe is. Alleen het minimaal, wettelijke verplichte is gedaan, van de andere plannen is niks terecht gekomen. “Bezuinigingen en bestuurlijke onrust hebben vanaf 2019 geresulteerd in een lage prioritering van ambities”.

In Noord-Brabant zijn alle plannen altijd opgeknipt in stukjes zodat ze passen binnen de taakverdeling van het College van Gedeputeerde Staten. Maar iedereen kan begrijpen dat Natuur, Milieu, Water, Landbouw, Veeteelt, Gezondheid en Ruimte veel met elkaar te maken heeft en dat er dus samen gekeken moet worden naar wat de beste oplossing is. Het is moeilijk om een goed plan voor het een te maken zonder het andere daarin mee te nemen. Wanneer we bijvoorbeeld de verdroging van Brabant te stevig tegen gaan, zullen in sommige gebieden de boeren niet meer met zware machines het land op kunnen en kan het in andere gebieden zelfs zijn dat er in wijken kelders onderlopen. Wanneer we kiezen voor mooie natuurgebieden die aan elkaar liggen (zodat dieren heen en weer kunnen) kan het zijn dat we daarvoor grond nodig hebben waar nu een weg ligt, woningen staan of een boerenbedrijf is.

We hebben als SP maar weer eens benadrukt dat deze zaken allemaal met elkaar te maken hebben.

In Noord-Brabant produceren de vele varkens (waarvan 75% voor de export), veel meer mest dan het land aan kan. Dus die mest moet op een andere manier verwerkt worden. Daarvoor bouwen we steeds meer mestverwerkers, die produceren weer meer stankoverlast.

Boeren moeten veel geld investeren aan allerlei technologische zaken om de vervuiling van land en lucht tegen te gaan. Om een investering terug te kunnen verdienen moeten zij meestal meer dieren gaan houden, dus nog grotere stallen. Een cirkel waarin iedereen klem zit en waar je alleen uitkomt door minder dieren te houden.

Toch geeft de Provincie Brabant, naast alle mooie woorden in startnotities en beleidskaders over natuur, milieu, gezondheid enzovoort, nog steeds vergunningen af voor uitbreiding van megastallen en vervuilende bedrijven. Men zoekt naar nieuwe plekken voor meer mestverwerkers. Niet alleen is dat slecht voor de luchtkwaliteit, de stank en andere overlast, inwoners staan ook steeds vaker tegenover hun eigen provincie voor de rechter. Daardoor is betere toezicht en handhaving ook van groot belang.

Wat ons betreft is de oplossing dus nog steeds: minder dieren!

Natuurvriendelijke, biologische landbouw is de toekomst.

Uit alle evaluaties blijkt dat de doelen die we (volgens de wet) moeten halen, in Brabant niet gehaald worden. Welke gevolgen dat heeft weten we nog niet precies.

Wat de SP betreft is een goed plan van groot belang. Met de juiste balans en afwegingen en, als het nodig is, extra geld voor handhaving, om de bezuinigingen terug te draaien en om bedrijven te helpen op weg naar een gezondere, minder vervuilende werkwijze.

Reactie toevoegen

U bent hier