h

Zijn emissieloze bussen echt emissieloos?

17 november 2021

Zijn emissieloze bussen echt emissieloos?

Onlangs werd de SP-Statenfractie er door een oplettende Brabander op gewezen, dat de in gebruik zijnde elektrische “ zero emissie” bussen in de concessie Zuid-Oost Brabant toch een uitlaat hebben. Dat zou komen, omdat deze elektrische bussen een Webasto  “waterheater” hebben, die de elektromotor voorverwarmt en daarnaast in de winter het interieur van de bussen verwarmt. Deze Webastoheater verbruikt tussen de 3,5 en 4,5 liter diesel per uur en op de uitlaat ervan zit geen filter.

Dit alles brengt Willemieke Arts van SP Statenfractie tot de volgende vragen die zij aan het college van Gedeputeerde Staten heeft gesteld:

  1. Klopt het gestelde in de inleiding en zit er in de nu rijdende bussen een heater en zit er geen filter op die Webasto-uitlaat?
  2. Zo ja, In hoeverre is de term “zero emissie” dan nog gerechtvaardigd?
  3. Als de Webastoheater onmisbaar mocht zijn, kan de uitlaat dan alsnog van een filter worden voorzien om  de bussen zo schoon mogelijk te maken?

Wordt bij de toekomstige aanschaf van elektrische bussen nog rekening gehouden met de mate van uitstoot van een heater als deze?

Reactie toevoegen

U bent hier