h

SP stelt vragen over mestfabriek in Tilburg

25 augustus 2021

SP stelt vragen over mestfabriek in Tilburg

Onlangs lazen we berichten over de bouw van een mestvergister op de Spinder in Tilburg.

Het bedrijf VTTI heeft Zitta Biogas overgenomen en daarmee blijkbaar ook alle vergunningen.

Volgens navraag heeft de locatie een bedrijfsbestemming, nl. afvalverwerking. Mestvergisting is volgens de SP iets anders dan afvalverwerking.

Volgens onze gegevens ligt De Spinder in de groenblauwe mantel, mestverwerking zou derhalve uitgesloten moeten zijn volgens de verordening ruimte.

Het voor de vergunning gebruikte geuronderzoek is gebaseerd op verouderde inzichten. Er zijn inmiddels nieuwe inzichten wat betreft geur- en overlast en de effectiviteit van luchtwassers.

Daarom heeft Irma Koopman van de SP Statenfractie Noord-Brabant de volgende vragen:

 

  1. Worden, bij overname van een bedrijf, alle in het verleden afgegeven vergunningen zonder nieuwe controle overgenomen door de nieuwe eigenaar? Zo nee, welke toetsing vindt er dan plaats?
  2. Kan een bedrijf zomaar alle vergunningen overkopen?
  3. Is er bij wisseling van eigenaar een toetsing naar de huidige nieuwe inzichten, nieuwe metingen en Provinciale gebiedsgerichte aanpak?
  4. Zit in de vergunning die is afgegeven aan Zitta Biogas ook mestbewerking opgenomen?
  5. Hoe kan het dat een bedrijf in de groenblauwe mantel een vergunning heeft gekregen voor mestverwerking?
  6. Het geuronderzoek Chemelot Geleen, dat als bijlage 8 is toegevoegd aan het geuronderzoek Spinder Tilburg gaat uit van een gaswasser in 3 stappen (ontstoffing, zure- en loogwasser met een rendement van 75%), gaat een soortgelijke gaswasser in Tilburg ook geplaatst worden?
  7. s volume luchtstroom meegenomen bij de bepaling van de gereinigde geurvracht? Zijn alle bronnen (dus ook 41, 42, 43 en 44) meegenomen bij het geuronderzoek?
  8. Klopt de conclusie dat de gereinigde geurvracht een factor 3 toeneemt?

Reactie toevoegen

U bent hier