h

SP stelt vragen over martelbrug voor fietsers

20 augustus 2021

SP stelt vragen over martelbrug voor fietsers

Vandaag heeft Willemieke Arts van de SP-Statenfractie Noord-Brabant de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld:

Geacht College van Gedeputeerde Staten                                                         

In mijn vrije tijd maak ik met graagte gebruik van de, meestal fraaie, fietsinfrastructuur in onze provincie.Zo kwamen mijn partner en ik op 12 augustus 2021 bij een wonderlijke constructie over het nieuwe tracé van de N69 ten Zuiden van Dommelen, bij fietsknooppunt 1 langs de Keersopperdreef (die daar overigens met een groot hek afgesloten is, dus men kan momenteel niet anders dan deze constructie beklimmen, maar dat is tijdelijk). Achter de constructie ligt fietsknooppunt 3 en deze twee knooppunten zijn op de laatste ANWB-kaart met een geauthoriseerd stippellijntje verbonden.

Het object ligt ruim een kilometer loopafstand uit de bebouwde kom van Dommelen.

De dichterlijke tekst op het bankvormige betonblok op de voorgrond bezingt het voordeel van het hebben van vleugels. Dit waarschijnlijk ter morele ondersteuning van de passanten.

Mogelijk heeft een of andere designer uit deze slimste regio van Nederland zich laten inspireren door de Venetiaanse Ponte della Costituzione, welke ‘moderne minimalistische voetgangersbrug’ – aldus Google Maps – met kracht de passage van alles waar wielen onder zit ontmoedigt. Zo ook fietsen, kinderwagens, rolkoffers en rollators. Trouwens, ook van sommige voetgangers zonder wielen.

In de vijf minuten dat wij stonden toe te kijken moesten minstens een dozijn lotgenoten, krasse knarren als wijzelf met een zware elektrische fiets – de broze botten naar boven beulen.
En dan te bedenken dat de Nederlandse Spoorwegen, gelukkig, dit soort gleufbegeleide marteltrappen bijna overal vervangen hebben door of aangevuld met liften.

In deze periode zagen wij precies één voetganger op twee benen die een voetganger op vier benen uitliet (of, zo men wil, andersom), die meldde dat hier überhaupt weinig voetgangers passeren. Toen wij eindelijk de andere kant bereikten, snapten wij helemaal waarom.
De lezersbrief in het Eindhovens Dagblad van 18 juni 2021 van mevrouw Welte uit Valkenswaard gaat over dezelfde brug.[1]

Daarom heeft de SP-fractie de volgende vragen:

  1. Wie heeft dit zo bedacht?
  2. Heeft er tijdens de intensieve inspraakprocedure voor de N69 iemand iets van deze, voor veel fietsers en voetgangers zeer uitdagende, constructie gevonden?
  3. Is het College van GS, met de SP, van mening dat dit bouwwerk uitgebouwd of aangepast moet worden zodat een normale passage per fiets mogelijk is? Zo ja, op wat voor termijn zou een dergelijke aanpassing plaats kunnen vinden?
  4. Als de brug in de huidige vorm gehandhaafd blijft, blijft ze dan deel uitmaken van het fietsknooppuntennetwerk?

Met vriendelijke groet

Willemieke Arts
SP

Reactie toevoegen

U bent hier