h

De Sint Jan onder water?

12 juli 2021

De Sint Jan onder water?

Onderzoekers van de TU Delft en de Universiteit van Leiden hebben systematisch in kaart gebracht hoeveel Rijksmonumenten in Nederland kans lopen op schade door klimaatgerelateerde oorzaken als overstroming, extreme wateroverlast, droogte en bodemdaling en hittegolven. Dit is geteld tot op het niveau van de categorie ramp of gebouw, en de onderzoekers weten dus welk afzonderlijk  monument welk potentieel leed te wachten kan staan.

In Nederland zijn er 63.389 Rijksmonumenten, waarvan er een kleine 6000 in Noord-Brabant  liggen.
Daarvan zijn er 2135 die onder water kunnen komen te staan als de primaire dijken breken (langs de grote wateren in West-Brabant en de Maas). Die hebben op dit moment een faalkans van eens in de 1250 tot eens in de 10.000 jaar.
Zo ook is de kans een op honderd dat een Rijksmonument 20 cm onderloopt door heftige regenval.

Omdat Den Bosch laag ligt, is dus het scenario niet ondenkbaar dat de Sint Jan de Venetiaanse San Marco achterna gaat, alleen voorlopig wat minder vaak.

De onderzoekers stellen dat het grootste probleem is dat een nationaal beleid voor klimaataanpassing van het cultureel erfgoed ontbreekt, bijvoorbeeld in het Deltaprogramma.

De SP heeft, bij monde van Maarten Everling, vragen gesteld over het onderzoek om te ervaren of er misschien een provinciaal beleid is m.b.t. klimaat en het cultureel erfgoed. In de klimaatadaptatieplannen van de provincie Noord-Brabant is er in elk geval niets van terug te vinden.

Reactie toevoegen

U bent hier