h

Sociale Veerkracht en Brabant Outcomes Fund (BOF1)

29 maart 2021

Sociale Veerkracht en Brabant Outcomes Fund (BOF1)

Tot deze coalitie toetrad in Brabant was het thema “Samenleving” en daarbinnen het programma Sociale Veerkracht een belangrijke beleidsterrein.

Het Brabant Outcomes Fund (BOF1) was binnen Sociale Veerkracht als pilot ontwikkeld om brede maatschappelijke waarde te creëren. Het liet het aan de ondernemingen en OOK de BURGERS  over om met oplossingen te komen voor maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld het stimuleren van sociale innovatie, de energietransitie, het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt en een circulaire economie

De huidige coalitie van VVD, CDA, FvD, Groep Rutjens vindt “samenleving” als provinciaal thema en sociale veerkracht als beleidsonderwerp onzin. Ze menen dat deze thema’s door alle andere provinciale programma’s zoals economie, ruimtelijke ordening etc integraal uitgevoerd moeten worden en daarom geen specifiek aandacht behoeven.

Dit is eigenlijk een mooie verpakking voor hun bezuinigingen die zij in hun bestuursakkoord hebben afgesproken. Van VVD, FvD en Groep Rutjens weten we dat zij geen warme voorstanders zijn voor de beleidsterreinen “samenleving, sociale veerkracht, cultuur”. Maar de nieuwe koers van het CDA in deze verrast zowel SP als de organisaties die betrokken zijn bij deze thema’s. Blijkbaar vind het CDA het belangrijker om op het pluche te zitten en binden zij in ten opzichte van de andere coalitiepartijen.

In kader van opheffen en wegbezuinigen, heeft deze coalitie besloten om het Brabant Outcomes Fund (BOF1) door te ontwikkelen naar een zogenaamd BOF 2 met leningsfaciliteiten voor ondernemers, waardoor de provincie ook meer risico loopt. Op deze wijze wordt het meer een financieringsinstrument voor de ondernemers. De SP is van mening dat hiermee het behalen van de financiële rendementen belangrijker wordt dan  het behalen van de maatschappelijke waarden en rendementen.

De SP is niet overtuigd van de noodzaak en het belang van deze verandering. Daarom hebben wij tijdens de statenvergadering van 26 maart j.l. een amendement ingediend samen met GL , D66 en 50Plus om het huidige Brabant Outcomes Fund voort te zetten met uitbreiding van de bestaande maatschappelijke doelen met de brede welvaart. Helaas heeft dit amendement geen steun gekregen van de meerderheid in de staten.

Reactie toevoegen

U bent hier