h

BEZUINIGING OP CULTUUR IN BRABANT

29 maart 2021

BEZUINIGING OP CULTUUR IN BRABANT

De Brabantse coalitie van VVD, CDA, FvD en groep Rutjens heeft vorig jaar met elkaar afgesproken om te bezuinigen op het programma Vrije tijd, cultuur, samenleving, sport en erfgoed

De SP maakt zich al maanden hard om met name de bezuiniging op gebied van Cultuur niet door te laten gaan. De coronacrisis heeft de cultuursector het hardst getroffen. Van alle sectoren lijkt de impact van de coronacrisis op het aantal faillissementen het grootst te zijn voor deze sector. Zes op de tien culturele instellingen en zeven op de tien kunstenaars verwachten in 2020 minder dan 70 procent van hun omzet te behalen.

Maar al onze pogingen mochten niet baten. Van de VVD, het FvD en  de Groep Rutjens weten we dat zij niet veel moeten hebben van de cultuur en kunst. Voor hun is dat soft gedoe en heeft het weinig economische waarde. Ze willen liever top bedrijven subsidiëren dan de cultuursector. Er zijn heel veel Brabanders die trots zijn op onze Brabantse cultuur en de culturele voorzieningen. Ook werken ruim 30.000 mensen in banen die direct of indirect met kunsten en cultureel erfgoed te maken hebben. Dit lijkt ondergeschikt te zijn aan de politieke keuzes en de belangen van deze partijen bij bijvoorbeeld het subsidiëren van bedrijven en het aanleggen van wegen, ed.

Het CDA dat zich naar buiten  voordeed als de beschermer van de cultuur binnen de Brabantse coalitie, liet, als het er op aan kwam, telkens weer merken het bestuursakkoord heilig te vinden. In de Statenvergadering van 18 maart jl. is dan ook met meerderheid van de stemmen besloten tot de verdere uitwerking van de in het bestuursakkoord aangegeven structurele bezuinigingen voor het programma Vrije Tijd en Erfgoed. De SP heeft uiteraard tegen gestemd.

Gezien de halsstarrigheid van gedeputeerde staten en de coalitiepartijen,  hebben wij samen met GL, D66 en 50 Plus volgende amendementen ingediend om partijen kleur te laten bekennen

  1. Amendement om het beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021 -2022 vast te stellen zonder de bezuinigingen op cultuur in 2021 en 2022 door te voeren.

Deze heeft het zoals verwacht niet gehaald. Coalitiepartij CDA stemde tegen.

  1. Amendement om  zowel de structurele- als de projectfinanciering van het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016 – 2020, als  budget beschikbaar te stellen voor de Impulsgeldenregeling van het beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022.

Omdat een amendement sterker is dan een motie en het CDA hiermee in feite voor het blok werd gezet om te kiezen hebben zij uit tactische reden (bestuursakkoord en coalitiebelang) een motie ingediend met dezelfde strekking. Ons amendement heeft daardoor niet gehaald. SP heeft vervolgens wel de motie van CDA gesteund, omdat we daarmee hopen dat de cultuursector enige financiële steun krijgt voor 2021 en 2022

  1. Het amendement om niet nu te besluiten over bezuinigingen voor de periode na 2023 heeft ook niet gehaald. Wij vinden dat er eerst een integraal beleidskader voor Vrije Tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed voor de jaren 2023 -2030 moet komen waardoor het besluit over de middelen weloverwogen genomen kan worden. Het zogenaamd principe “Beleid gaat voor geld”

Reactie toevoegen

U bent hier