h

Vragen over uitspraken De Bie over het “opschonen” van de politiek, de rechterlijke macht en de journalistiek

16 februari 2021

Vragen over uitspraken De Bie over het “opschonen” van de politiek, de rechterlijke macht en de journalistiek

Foto: SP

Afgelopen weekend verscheen er een bericht in BN de Stem dat tijdens een campagnebijeenkomst een lid van het college van Gedeputeerde Staten, de heer De Bie, aangaf dat hij de politiek, de rechterlijke macht en de journalistiek graag zou willen “opschonen.” Een uitspraak die geheel in de lijn past van eerdere, al-dan-niet publieke uitspraken van andere prominenten binnen zijn partij: het Forum voor Democratie. Sinds publicatie van het artikel is het aangevuld met een reactie van De Bie zelf: hij ontkent dat hij het woord “opschonen” zou hebben gebruikt. Dit is wat de SP betreft echter makkelijke achterafpraat en tevens niet verifieerbaar. Bovendien blijft de journalist die aanwezig was op de bijeenkomst stellig bij zijn observatie: gedeputeerde De Bie heeft dit gezegd, zie ook afbeelding 1 hieronder. De SP hecht grote waarde aan onafhankelijke journalistiek en we hebben geen enkele reden om aan het verslag dat in BN de Stem terecht is gekomen te twijfelen.

Tegelijkertijd werd op de bijeenkomst de ernst van het coronavirus en het leed dat de ziekte kan veroorzaken zwaar gebagatelliseerd: het zou “maar een griepje zijn.” Zover we na kunnen gaan heeft de heer De Bie de uitspraken niet zelf gedaan, maar reageerde hij wel instemmend op de toespraak. Verder viel ook de uitspraak op dat er sprake zou zijn van “onderuitputting” bij de provincie en dat wij het geld niet op zouden krijgen, waar de heer De Bie eveneens instemmend op reageerde. De SP ziet dit als een schoffering richting onder andere de cultuursector, waar de komende jaren flink op bezuinigd gaat worden.

De SP begrijpt dat er in campagnetijd stevige uitspraken gedaan worden. Dat hoort erbij en het is goed om juist ook de politieke verschillen tussen partijen te laten zien en horen. Maar tegelijkertijd zit er wat de SP betreft wel een grens aan het betamelijke. De heer De Bie is naast lid van Forum voor Democratie, ook lid van het Brabantse bestuur. Een bestuur dat er voor alle Brabanders hoort te zijn. Met het ogenschijnlijk instemmen van de bagatellisering van de ernst van het coronavirus en met daarbovenop de door BN de Stem opgetekende uitspraken van de heer De Bie zelf met betrekking tot het “opschonen” van de politiek, de rechterlijke macht en journalistiek, kan de SP niets anders dan concluderen dat de gedeputeerde een grens heeft overschreden.

 

De SP-fractie stelt aan het college van Gedeputeerde Staten hierover de volgende vragen:

1. Deelt u de mening van de SP-fractie dat dergelijke uitspraken gedeputeerde-onwaardig zijn, al was het alleen maar omdat een gedeputeerde er voor alle Brabanders moet zijn, inclusief de “op te schonen” beroepsgroepen? Graag een toelichting op uw antwoord.

2. Deelt u de mening van SP-fractie dat dergelijke uitspraken, ondermijnend zijn voor onze democratie? Graag een toelichting op uw antwoord.

3. Deelt u de mening van het Forum voor Democratie en ogenschijnlijk ook die van uw mede college-lid de heer De Bie dat er sprake zou zijn van onderuitputting en dat de provincie Noord-Brabant het geld niet op zou krijgen? Graag een toelichting op uw antwoord.

4. Deelt u de mening van de SP-fractie dat er een grens is overschreden? Graag een toelichting op uw antwoord.

 

De samenwerking tussen de vijf partijen (VVD, CDA, FvD, Groep Rutjens en Lokaal Brabant) leunt sinds haar start zwaar op het adagium ‘Brabant = Brabant, Den Haag = Den Haag’. Wat zoveel zegt als: de Brabantse FvD’ers zijn niet zo extreem als Baudet of het landelijke Forum. Het moge duidelijk zijn dat de SP van meet af aan dit een gemankeerd argument vond. Daarnaast zien we nu steeds vaker dat prominente Brabantse FvD’ers, waaronder gedeputeerde de Bie, opduiken bij belangrijke (campagne) momenten van het Forum voor Democratie. Afgelopen weekend zo ook dus in Breda. Dit laat wat de SP betreft klip en klaar zien dat de Brabantse FvD’ers volledig achter de landelijke kopstukken en partij staan, ondanks alle ophef over het extreme gedachtegoed dat welig tiert binnen de partij.

5. Acht u gezien het bovenstaande het adagium ‘Brabant = Brabant en Den Haag = Den Haag’, net als de SP dat al langere tijd acht, ook niet langer houdbaar? Graag een toelichting op uw antwoord.

Reactie toevoegen

U bent hier