h

SP stelt vragen over het HAC advies

9 februari 2021

SP stelt vragen over het HAC advies

De fractie van de SP is via de statenmededeling van 26 januari jl. voor het eerst geïnformeerd over het advies van de Hoor- en adviescommissie voor bezwaar- en beroepschriften (hierna: HAC) over 8 lopende bezwaren tegen besluiten bij de subsidieregeling Hedendaagse cultuur §1 Professionele Kunsten 2021-2024. Het advies en oordeel van HAC is naar de mening van SP-fractie keihard. Het gaat volgens de SP-fractie verder dan het functioneren van de Adviescommissie BrabantStad Cultuur. GS had bij het nemen van besluiten zich moeten vergewissen dat de adviezen van deze commissie zorgvuldig genomen zijn. Zij hebben blindelings zonder check of toetsing van zorgvuldigheidscriteria de adviezen voor waarheid aangenomen en hun besluiten hierop gebaseerd. 

De gedeputeerde gaat in zijn statenmededeling van 26 januari jl. alleen in op de onzorgvuldige werkwijze en functioneren van de adviescommissie BrabantStad Cultuur en mogelijke belangenverstrengeling. De gedeputeerde zal in der loop van de daaropvolgende dagen wat rook gezien hebben waardoor hij op 4 februari jl. een tweede statenmededeling nodig vond waarin hij toelichting geeft met betrekking tot de afhandeling van de bezwaren bij de subsidieregeling voor professionele kunsten 2021-2024. 

Het advies van HAC is niet door de gedeputeerde naar de staten verstuurd. De fractie van SP heeft het advies van HAC dan ook uit het veld verkregen en deze inhoudelijk bestudeerd. Naar onze mening wordt hierin ook sterk gewezen naar het functioneren van het college. De GS heeft onzorgvuldig gehandeld bij het nemen van besluiten bij over de betrokkene aanvragen en haar verantwoordelijkheid niet genomen in het zich ervan vergewissen dat de adviezen zorgvuldig zijn genomen. De gevolgen beperken zich niet alleen tot de betrokken organisatie en de provincie maar het raakt ook de besluiten van BrabantStad. De fractie van SP heeft naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen ingediend.   

Deze zijn hieronder te vinden.

Reactie toevoegen

U bent hier