h

Afscheid...

22 januari 2021

Afscheid...

Vanwege zijn nieuwe baan, nam vandaag Henri Swinkels afscheid van de staten. Henri was in de vorige periode onze gedeputeerde op het gebied van Cultuur en Leefbaarheid en zat vanaf 2019, toen we als SP niet meer aan het college deelnamen, in de fractie als statenlid op het gebied van natuur en milieu.  Maarten Everling, SP-fractievoorzitter sprak Henri bij zijn afscheid als volgt toe:

Beste Henri

De vorige keer dat ik je zo toe mocht spreken, in onze vertrouwde Statenzaal begon ik met de zin: een afscheidsspeech, voor iets wat eigenlijk geen “echt” afscheid is. In de lente van 2019 zwaaide je af als gedeputeerde, maar had je inmiddels wel plaats genomen in Provinciale Staten. De vorige speech was geen afscheidsspeech, maar een welkomstspeech. En ook nu weiger ik dit een afscheidsspeech te noemen, want Henri, we gaan helemaal geen afscheid nemen. Maar een speech van verwondering, bewondering en waardering.

Verwondering, want toen eenmaal duidelijk was dat je niet terug zou keren in Gedeputeerde Staten, maar “gewoon” lid zou blijven van Provinciale Staten, dacht ik nog: ojee, gaat dat wel wennen? Toch een hele andere rol. En, zou je afstand kunnen nemen van je portefeuille als gedeputeerde? Maar al gauw bleek dat je je draai als Statenlid wel zou vinden. Je pakte totaal andere dossiers op dan waar je in de vier jaar daarvoor jezelf mee bezig hield. Van cultuur, naar natuur. Van sociale veerkracht, naar milieu. En je maakte je deze dossiers eigen, en hoe! Binnen no-time hoefde bijvoorbeeld niemand jou meer iets uit te leggen over het enorme stikstofdossier. Je wist het allemaal. Je wist er een mening over te vormen en de fractie mee te nemen in het complexe verhaal. Of de andere, ontzettend belangrijke maar vaak toch ook erg taaie dossiers rond milieu. Wat mij betreft een prestatie van formaat, waarvan ik mij nog steeds afvraag hoe je dat zo snel en zo grondig hebt kunnen doen.

Bewondering. Want naast het voorgaande bezit je nog een ander, grote kwaliteit: je creativiteit. Als iemand die veel met cultuur heeft, komt dat niet als grote verrassing, maar toch. Creativiteit in het vinden van oplossingen in lastige dossiers. Creativiteit in het vinden van de juiste woorden om een boodschap over te brengen zoals het bedoeld is. Wat misschien niemand, buiten de Brabantse SP weet, is dat het script van onze campagne filmpjes in 2019 door jou geschreven werd.

En het zag er professioneel uit, ik waande me bijna een heuse acteur die zijn regels aan het instuderen was voor een belangrijke scène. Knap. En recenter nog, wist je ons te verrassen aan het einde van een lange begrotingsbehandeling. Opeens had je een spotprent getekend. Actueel, gestoeld op onze inbreng, grappig en herkenbaar. Uiteraard is deze terug te vinden op onze website. Je vele vormen van creativiteit zijn niets anders dan bewonderingswaardig.

En dan waardering. Want wat heb je je ongelooflijk hard ingezet voor de SP in Brabant. Maar vooral voor de natuur in Brabant. En natuurlijk voor de cultuur in Brabant. Als Statenlid, als Gedeputeerde. En nu bij KunstLoc. Niets dan lof en waardering voor de inzet.Henri. Zoals ik al zei. Ook nu geen afscheid. Wij gaan je nog zien en spreken. Zodra het weer kan, uiteraard ook fysiek.Voorzitter, er rest mij nu niet veel meer dan te zeggen: Henri, ontzettend veel succes en plezier met je nieuwe klus. Tot ziens!

Hieronder het afscheid van Henri met de toespraak van de Commissaris van de Koning Ina Ademe, de toespraak van Maarten en het dankwoord van Henri zelf

https://youtu.be/tU8_lo1GszU

 

Reactie toevoegen

U bent hier