h

SP komt met cultuurmotie Goed voorbeeld doet goed volgen

9 september 2020

SP komt met cultuurmotie Goed voorbeeld doet goed volgen

 

Op initiatief van de Brabantse SP-fractie doen we aanstaande vrijdag 11 september (middels bijgevoegde actuele motie) een oproep aan het college van Gedeputeerde Staten om ook als provincie Brabant een aantal makers/gezelschappen die ‘een positief advies en geen budget’ van de Adviescommissie BrabantStad Cultuur hebben gehad, alsnog te honoreren.

Aanleiding is de oproep die gedeputeerde van Pinxteren, met collega’s uit andere niet-Randstadprovincies, deed aan de minister van Cultuur en de Tweede Kamer. In die oproep wordt gevraagd om met extra budget om alle door het FPK positief bevonden aanvragen alsnog te honoreren.

We menen dat we vanuit Brabant dan ook zelf gehoor moeten geven aan onze eigen oproep. We vragen daarom - eensluidend aan het verzoek aan de minister en Tweede kamer - om extra budget om de aanvragen die zowel bij BIS, het FPK als in BrabantStad een positief oordeel kregen, maar in Brabant onder de zaaglijn vielen, alsnog te honoreren. Je kunt immers moeilijk volhouden dat de regionale groepen en gezelschappen van grote betekenis en van landelijk en regionaal belang zijn, als je deze zelf niet honoreert.

Het betreft:

BioArt Laboratories, positief advies maar alleen gehonoreerd in de BIS

Afslag Eindhoven, positief advies maar alleen gehonoreerd in FPK

Corpo Maquina, positief advies maar alleen gehonoreerd in FPK

Strijbos & van Rijswijk, positief advies maar alleen gehonoreerd in FPK

Capella Pratensis, positief advies maar nergens gehonoreerd

Stichting The 100-Hands, positief advies maar nergens gehonoreerd

Dyana Donck Company, positief advies maar nergens gehonoreerd

Op dit moment hebben Groenlinks, D66, Partij vd Dieren en PvdA aangegeven de motie mee in te dienen.

Reactie toevoegen

U bent hier