h

Vragen over situatie busvervoer in Brabant

31 augustus 2020

Vragen over situatie busvervoer in Brabant

De situatie van het busvervoer in Brabant is zeer zorgelijk . Vanwege veel lagere passagiersaantallen door Corona dreigen lijnen opgeheven te worden of veel minder te gaan rijden.  Daarom heeft de SPfractie samen met D66 en de PvdA de volgende vragen gesteld: 

Via onze partijgenoten in Eindhoven zijn wij geïnformeerd over het exploitatieplan 2021 van Hermes. Het betreft een presentatie en deze is in de bijlage [1]van deze brief meegezonden voor uw informatie.

Sinds maart hebben Hermes en Arriva bijna 90% van hun reizigers verloren. Het herstel gaat voorzichtig en hoe het zich op lange termijn ontwikkeld is nog erg onzeker. Veel mensen denken dat thuiswerken in de toekomst vaker voor zal komen; ook zeggen meer mensen de fiets of de auto te overwegen ten koste van het openbaar vervoer. Hiermee dreigt het basisnetwerk van openbaar vervoer in Brabant als een kaartenhuis in elkaar te vallen. Onze steden en dorpen worden minder bereikbaar, omdat het schrappen van dienstlijnen zeer waarschijnlijk is. Zeker als de tegenvallende reizigersaantallen voortduren. Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Erkent uw College de noodzaak van het opgebouwde OV-netwerk in onze provincie voor de bereikbaarheid van de steden en dorpen in Brabant en welke impact heeft het schrappen van dienstlijnen volgens haar op het OV-netwerk?

2. Welke mogelijkheden ziet uw College om het huidige OV-netwerk zoveel mogelijk in stand te houden?

3. Welk instrumentarium heeft u om concessiehouders te ondersteunen in deze moeilijke tijd?

4. Waarom heeft uw College nog geen OV-steunpakket gepresenteerd?

5. Als concessieverlener is de provincie voor een groot deel verantwoordelijk voor de banen van werknemers bij de concessiehouder. Hoe ziet u deze verantwoordelijkheid?

6. Zijn er de afgelopen weken al ontslagen gevallen? Zoja, hoeveel? Zijn er in de afgelopen weken als ZZP-chauffeurs danwel chauffeurs die in dienst zijn van uitzendbureau’s minder ingehuurd? Zoja, hoeveel?

7. Welke inspanning verricht u om de werknemers baanbehoud te geven, ondanks tegenvallende reizigersaantallen? Is de inzet van deeltijd-WW volgens u een mogelijkheid voor deze werknemers?

8. Heeft u gesprekken met de concessiehouder over ontslagen van werknemers? Welke inspanning verwacht u van de concessiehouder op het gebied van re-integratie wanneer er ontslagen vallen? Ziet u omscholing, werk-naar-werk trajecten als goede instrumenten en gaat u de concessiehouder hierop wijzen?

9. Kan het College ons informeren over de stand van zaken rond de Buurtbussen? Tot 1 september is het mogelijk om tegen WMOtarief met de Regiotaxi te reizen in plaats van met de buurtbus. Is dit een volgens u een goed alternatief voor de kleine kernen gebleken? Wat is uw verwachting voor de komende periode?

10. Nu de scholen weer beginnen zien we dat ook scholieren en studenten weer gebruik willen gaan maken van de buurtbussen; mogen zij nu ook de Regiotaxi gebruiken? En is dit financieel betaalbaar?

Wij zien uit naar uw spoedige beantwoording en wensen u wijsheid in de besluitvorming rondom het exploitatieplan 2021.

Reactie toevoegen

U bent hier