h

SP en D66 willen inzet provincie bij tekorten aan stageplaatsen in het MBO

27 augustus 2020

SP en D66 willen inzet provincie bij tekorten aan stageplaatsen in het MBO

Samen met Eric Logister van D66  heeft Nurettin Altundal vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de tekorten aan stageplaatsen in het MBO.

Geacht College,

In Brabant weten we hoe belangrijk talentontwikkeling is voor de economie. Wij zijn in gesprek met onderwijs en bedrijfsleven om ervoor te zorgen dat onze talentvolle jongeren de kennis en vaardigheden krijgen om een goede start op de arbeidsmarkt te krijgen.

Vandaag start het nieuwe onderwijsjaar met het bericht dat er zorgen zijn over praktijklessen en stages. Onder invloed van Corona lijkt het problematisch bij MBO-studenten om een goede start van hun studiejaar te krijgen. De NOS meldt op maandag 24 augustus dat er zo een 21000 stageplekken te weinig zijn in het bedrijfsleven (zie https://nos.nl/artikel/2345216-mbo-s-beginnen-weer-zorgen-bij-studenten-om-te-weinig-praktijklessen.html ). Het kabinet maakt 30 miljoen euro vrij voor voldoende stage- en werkplekken. De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs maakt zich desondanks zorgen en vreest dat de studenten die de komende weken aan een stage moeten beginnen, daar nog weinig van merken. Ook wij hebben meermalen gepleit om meer in te spannen voor meer (technische) stageplekken.

Dat leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de in dit artikel geschetste problematiek?
  2. Wat is de orde van grootte van de tekorten in stageplekken in Brabant?
  3. Is het college in gesprek met onderwijs en bedrijfsleven over oplossingen voor deze tekorten op korte termijn?
  4. Zo ja, wat zijn de oplossingsrichtingen?
  5. Zo nee, bent u met ons van mening dat het provinciebestuur hier een aanjagende rol kan spelen?

Reactie toevoegen

U bent hier