h

Nu moet blijken hoe belangrijk cultuur werkelijk is voor nieuwe coalitie in Brabant

22 juni 2020

Nu moet blijken hoe belangrijk cultuur werkelijk is voor nieuwe coalitie in Brabant

Foto: SP

Afgelopen week werd bekend welke professionele culturele organisaties in de periode 2021-2024 mogen rekenen op een provinciale bijdrage. Het goede nieuws: Brabant kent een verdubbeling van het aantal organisaties dat ook door het Rijk, in de landelijke BIS, wordt ondersteund. Maar het slechte nieuws: dat lijkt ten koste te gaan van de positie van vaak kleinere spelers, makers, de diversiteit en de zo unieke en onderscheidende experimenteerruimte in Brabant. Als cultuur werkelijk zo belangrijk is als het nieuwe provinciebestuur (na zijn vergissing cultuur als ‘vrije tijd’ te bestempelen) van de daken schreeuwde, is dit hun kans. Houd de Brabantse culturele infrastructuur zo rijk, uniek en van hoge kwaliteit. Bezuinig dus niet, maar investeer!

De Brabantse culturele basisinfrastructuur staat er goed voor. De commissie die de 80 aanvragen beoordeelde, roemt de kwaliteit en diversiteit. Voor het eerst konden makers, gezelschappen en culturele organisaties één aanvraag doen voor zowel provinciale als gemeentelijke subsidie. Dat de Adviescommissie BrabantStad Cultuur (ABC) daarin - tijdens het regime van corona maatregelen - geslaagd is, verdient een compliment. Toch zijn er volgens de SP wel de nodige vragen te stellen bij het uiteindelijke advies (zie bijlage).

Philharmonie zuidnederland

Het meest in het oog springt de bijzondere behandeling van de aanvraag van de Philharmonie zuidnederland. Een SP-motie om de Philharmonie zuidnederland zekerheid te bieden werd 15 mei nog weggestemd door de coalitiepartijen (VVD, CDA, FvD en LokaalBrabant). Nu adviseert de ABC om de aanvraag van 6 miljoen euro volledig te honoreren. Maar daarmee lijkt de commissie buiten haar boekje te treden. De ABC is immers gehouden aan de kaders van de subsidieregeling, die niet alleen een rubriek “symfonische muziek” ontbeert maar ook nergens een hoger maximum kent dan € 1.426.042.

Blijkbaar is het mogelijk om bij een positieve beoordeling ook “buiten de provinciale regeling” om, gehonoreerd te worden en alsnog financiering te vinden. De commissie lijkt bovendien, gezien het advies, reeds op de hoogte gebracht van deze “alternatieve” route en financiering. Toch wenste het provinciebestuur daarover niet naar buiten te brengen. Maar de SP meent dat als dit kan, dan kunnen andere aanvragers op gelijke gronden, eveneens buiten de provinciale regeling om gefinancierd worden. Toch?

Bijlage: 

Reactie toevoegen

U bent hier