h

Klimaatverandering is gevolg van menselijk handelen

19 juni 2020

Klimaatverandering is gevolg van menselijk handelen

Foto: SP

Het Forum voor Democratie in onze provincie (FvD) vindt bij nader inzien toch dat de klimaatverandering mede komt door menselijk handelen. Tenminste, als we FVD gedeputeerde Smit mogen geloven. Hij bevestigde, op vragen van de SP, uitdrukkelijk dat klimaatverandering bestreden kan worden met het circulair maken van onze economie en het doorvoeren van de energietransitie. En dat zijn toch zonder twijfel menselijke activiteiten. Opvallend, want FvD ontkent normaal resoluut dat klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt. Klimaatverandering is (of moeten we zeggen was?) voor hen een natuurverschijnsel en daarmee reden om er vooral niets aan te hoeven doen.

De Provinciale Staten stemden met een grote meerderheid in met de “Visie Klimaatadaptatie”. Een visie die nog opgesteld is door het vorige college, met name door de GroenLinks gedeputeerde Rik Grashoff, en nu een-op-een is overgenomen door het nieuwe college. Deze zijn er, zo bevestigde gedeputeerde Smit, voor 100% mee eens. De visie was weliswaar uitdrukkelijk gericht op het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering, maar verwees daarbij voor het inperken van klimaatverandering naar circulaire economie en de energietransitie. De SP wilde daarom weten of dit een passage was die door het nieuwe college over het hoofd was gezien. Maar dat bleek geenszins het geval. Ook die passage kon de FvD gedeputeerde volledig onderschrijven.

 

Reactie toevoegen

U bent hier