h

Verband tussen luchtkwaliteit en de impact van corona?

3 mei 2020

Verband tussen luchtkwaliteit en de impact van corona?

Hoewel nog onduidelijk welk verband er precies is, komen er steeds meer aanwijzingen dat de impact van het Corona-virus groter is in gebieden waar de luchtkwaliteit onder druk staat. Zo slaat het virus veel harder om zich heen in Noord-Oost Brabant, juist het gebied waar ook Q-koorts vele slachtoffers heeft gemaakt. Deze week kwam er bovendien een onderzoek naar buiten van de Wereldbank. Die onderzoekers zien hier ook een ‘robust verband’ tussen de concentratie vervuiling in de lucht en het aantal COVID-19 gevallen: als de concentratie met 20% toeneemt, verdubbelt het aantal COVID-19 patiënten dat opgenomen moet worden in het ziekenhuis.

http://documents.worldbank.org/curated/en/462481587756439003/pdf/Incidence-of-COVID-19-and-Connections-with-Air-Pollution-Exposure-Evidence-from-the-Netherlands.pdf

Het zijn allemaal aanwijzingen dat er iets speelt, zonder dat duidelijk is wat dat precies is. Maar - met onze ervaringen met Q-koorts nog in het achterhoofd - lijkt er nu alle reden om uit voorzorg bewoners van gebieden met veel luchtvervuiling beter te beschermen en tevens het onderzoek naar de gezondheidssituatie in deze gebieden op te starten. Nader onderzoek moet ons uiteindelijk wijzer maken.

De SP stelde daarom met GroenLinks, D66 en de Partij van de Dieren hierover verschillende vragen aan het provinciebestuur van Brabant. Uit de beantwoording

https://www.brabant.nl/handlers/SISModule/downloaddocument.ashx?documentID=1380075

blijkt dat het huidige college onze zorgen deelt, maar niet vooruit wil lopen op de uitkomsten van de lopende of nog op te staten onderzoeken. Waar mogelijk initieert en ondersteunt Brabant onderzoek naar deze relatie en is ook bereid aan voor Brabant relevante onderzoeken financieel bij te dragen. Inmiddels is ook via Q-support aandacht voor de gevolgen van corona voor q-koorts en qvs-patiënten en worden gegevens verzameld over deze gevolgen.

Als SP dringen we er op aan hier het voorzorgsbeginsel te hanteren. Misschien is er nog geen onomstotelijk bewijs, maar de eerste aanwijzingen zouden ons extra alert moeten maken. Zeker omdat we de taferelen rond de Q-koorts niet zijn vergeten. Die epidemie is veel te lang vanuit ‘Den Haag’ onderschat en gebagatelliseerd. Dat mag nooit meer gebeuren.

Zondagavond 3 mei spreekt Lilian Marijnissen bij EenVandaag (NPO1 18.15 uur) over dit onderwerp.

https://eenvandaag.avrotros.nl

 

Reactie toevoegen

U bent hier