h

Dan denk ik aan Brabant ....

7 mei 2020

Dan denk ik aan Brabant ....

Het bestuursakkoord, zoals vandaag door VVD, FvD, CDA en LokaalBabant gepresenteerd, is formeel een akkoord op hoofdlijnen. En natuurlijk klinkt er veel enthousiasme in door over de kansen die men ziet en hoeveel zin de nieuwe gedeputeerden hebben om aan de slag te gaan. Maar de goede verstaander ziet er ook punten in die wel eens een donkere schaduw kunnen trekken over onze provincie. De SP maakt zich in ieder geval grote zorgen.

Het bestuursakkoord spreekt vaak van “samen” en “draagvlak”. Het belangrijkste wat het FvD heeft “binnengehaald” lijkt vooral diverse toetsen op draagvlak. Toch is en blijft het, ook na verschillende vragen hierover op de persconferentie, volstrekt onduidelijk wat we daar onder mogen verstaan. Verantwoordelijk beoogd gedeputeerde de Bie (FvD) meende dat ze dat nog uit moesten werken. Ook de inzet om de komende drie jaar een correctief referendum mogelijk te maken, is een wassen neus. Zonder een grondwetswijziging is dit namelijk simpelweg onmogelijk, overigens heeft de  SP-Tweede Kamerfractie hiervoor een wetsvoorstel klaarliggen.

De focus, aandacht en de middelen liggen vooral bij economie en mobiliteit. Niet voor niets de portefeuilles van de beide VVD-gedeputeerden. Landbouw, natuur en milieu moeten er ook “samen” uitkomen en op voorhand wordt daartoe heel veel weer vrij gelaten. Het accent lijkt weer verschoven te worden naar ruimte voor meer intensieve veehouderijen. Natuur en gezondheid spelen een beknopte rol, maar lijkt geen prioriteit te zijn bij dit bestuur.

Cultuur leek even zoek bij de presentatie van de gedeputeerden. Maar het lijkt te horen onder de nieuwe noemer “vrije tijd”. Maar daarmee is de kous niet af. De cultuursector wacht een forse bezuiniging. Het bestuursakkoord investeert nog heel even (1 jaar) in cultuur en bouwt het vervolgens in rap tempo af. Op 1 januari 2023 hoopt dit college er zo’n beetje klaar mee te zijn. Inderdaad ..... dan dooft het licht.

Vrijdag 15 mei debatteert de Staten over het bestuursakkoord. Het moge duidelijk zijn dat de SP niet te spreken is over dit akkoord. Wij zullen dan ook het debat stevig in gaan.

Reactie toevoegen

U bent hier