h

Vragen over verband Corona-luchtkwaliteit (en een Harvardonderzoek)

17 april 2020

Vragen over verband Corona-luchtkwaliteit (en een Harvardonderzoek)

Vragen over Corona
Groen Links, de SP, D66 en de Partij voor de Dieren hebben samen vragen aan het College van GS gesteld over een verband tussen enerzijds het aantal Coronabesmettingen in onze zwaar getroffen provincie, en anderzijds de matige luchtkwaliteit. De vragen gaan onder andere over de oorzaken van die matige lucht, over de wenselijkheid van meer metingen, en over het al eerder ontdekte verband tussen kippen- en geitenboerderijen en longproblemen.
Ook vroegen de vraagstellers zich af of de Q-koorts-epidemie van destijds nog een nasleep had die (ex)patienten vatbaarder maakte.
De volledige tekst van de vragen is hier te vinden.

Het Harvardonderzoek
Tot het moment van de vragen was de kennis gebaseerd op een epidemiologisch onderzoek in China naar het SARS-virus (2003). Dit onderzoek was mogelijk relevant voor de huidige epidemie en de Europese NGO EPHA bracht het in herinnering. Het EPHA-standpunt werd in de PS-vragen aangehaald.
Het toeval wilde dat twee dagen later de universiteit van Harvard een groot onderzoek naar buiten bracht in ruim 3000 counties in de VS (samen goed voor 98% van de bevolking) naar het verband tussen enerzijds de concentratie fijn stof (PM2.5)  in de lucht (jaargemiddeld over 2016), en anderzijds het aantal Coronadoden per miljoen inwoners.
In het onderzoek werden zeventien andere variabelen ingebracht zoals armoede, opleidingsniveau, man of vrouw, roken, ethniciteit en een aantal bekende medische risicofactoren als gewicht, hoge bloeddruk en suikerziekte.
De belangrijkste uitspraak van Harvard is even eenvoudig als onwelkom: elke 1µgr/m3 meer PM2.5 in de lucht verhoogt de kans om aan Corona te sterven met 15%.
De gegevens zijn met  state of the art-statistiek op vele manier herkauwd, waarna het resultaat uiterst robuust bleek.
Harvard meldt dat er een grote overlap is tussen de medische condities die door langdurige blootstelling aan PM2.5 verergerd worden, en de doodsoorzaak van COVID-19 patienten. Dat maakt het waarschijnlijk dat de gevonden correlatie inderdaad een oorzakelijk verband is. 

In reactie op de Coronacrisis gaf Trump opdracht aan de milieudienst van de VS om vanaf 26 maart 2020 de lozingen door de industrie en de elektriciteitscentrales drastisch te versoepelen. Van nu af aan mochten die zelf weten of ze in staat waren om aan de wettelijke emissie-eisen te voldoen.

Brabant
Hieronder de PM2.5 – kaart in 2017 (Atlas voor de Leefomgeving), de Q-koorts kaart van Brabant (2009) en de COVID-19 kaart (15 april 2020, RIVM)

Foto: SP

Foto: SP

Foto: SP

Reactie toevoegen

U bent hier