h

SP WIL EEN STEUNFONDS VOOR KLEINE ONDERNEMERS EN ZZP’ERS

14 maart 2020

SP WIL EEN STEUNFONDS VOOR KLEINE ONDERNEMERS EN ZZP’ERS

Het aantal met coronavirus geïnfecteerde Brabanders neemt toe. Het is te betreuren dat inmiddels enkele Brabanders hieraan zijn overleden. Onze zorgverleners leveren  volle inspanning om de geïnfecteerde mensen goed te helpen. Het laat opnieuw zien hoe belangrijk het is om de kwaliteit van onze zorgsector op peil te houden en hierin meer te investeren.

De gevolgen van het coronavirus zijn thans ook te merken in het economische verkeer. De SP merkt dat dit bij de kleine ondernemers en ZZP’ers (bijvoorbeeld maaltijdbezorgers, horeca, kappers e.a.) heel veel impact heeft. In verhouding met de grote bedrijven zijn deze kleine ondernemers niet in staat om voldoende reserves en buffers aan te leggen om moeilijke tijden te overbruggen. De financiële gevolgen van het coronavirus, inmiddels een pandemie ,  zijn erg groot voor deze groep van ondernemers.

Nurettin Altundal, SP Statenlid “De meeste ZZP-ers en veel kleine ondernemers zijn niet verzekerd tegen verplicht thuisblijven i.v.m. corona. En als men wel verzekerd is voor ziekte, gaat dit vaak pas na 1 tot 3 maanden in”

Veel ZZP-ers moeten gedwongen thuisblijven met milde klachten of door opdrachtgevers die opdrachten cancelen. Veel ZZP-ers en kleine ondernemers werken noodgedwongen voor een laag loon (maaltijdbezorgers, horeca en kappers) waardoor ze een dergelijke klap niet kunnen opvangen. Sommige gemeenten stellen Bijzondere Bijstand open voor ZZP-ers, maar bieden geen eenduidige informatie hierover en er is vaak sprake van een  lastige procedure met lange doorlooptijd.

Altundal “De SP is van mening dat onze Brabantse kleine ondernemers en de ZZP-ers een onmisbaar belang dienen in de Brabantse economie en in deze moeilijke tijd extra aandacht en (financiële)steun dienen te krijgen” In het economisch beleid van de provincie heeft het MKB prominente aandacht als het gaat om bij te dragen aan investeringen in innovatie en ontwikkeling. In het beleid ontbreekt het echter aan een duidelijke voorziening/fonds om de ZZP’ers en kleine MKB’ers te helpen in dit soort onvoorziene situaties en grote calamiteiten. 

De SP heeft daarom de provincie gevraagd om voor deze ZZP’ers en kleine ondernemers binnen zeer korte tijd voorzieningen dmv een steunfonds in te richten.  ZZP’ers en kleine ondernemers die noodgedwongen thuis moeten blijven i.v.m. het coronavirus, en hier niet voor verzekerd zijn, kunnen dan  op een toegankelijke en snelle manier zonder veel randvoorwaarden, hiervan gebruik maken om deze moeilijke periode te overbruggen.

Reactie toevoegen

U bent hier