h

Brabant verschiet van kleur

7 februari 2020

Brabant verschiet van kleur

Na maanden twijfelen, dubben, wikken en wegen heeft de zichzelf anders zo kordaat voordoende VVD uiteindelijk gekozen voor de optie “over rechts”. Na zeker 8 jaar succesvol samenwerken tussen wat politiek links en rechts genoemd wordt, breekt de VVD op zijn beurt met de huidige coalitie en gooit het over een volstrekt andere boeg. Positief is dat er nu eindelijk gekozen is. Negatief is wat er nu eindelijk gekozen is.

Afgelopen weken leek de goede sfeer en cultuur waarin we voorgaande periodes hadden samengewerkt, omgeslagen was naar een meer afstandelijk en afgemeten positiespel. De VVD leek niet langer op zoek naar een gedeelde visie of ambitie voor Brabant, maar bovenal een stevige (machts)positie in het Brabantse bestuur. Dat die uiteindelijk voor de liberalen meer gevonden wordt bij een nog onervaren en gretige Fvd en een nu niet al te krachtig opererende CDA-fractie, verbaasd ons dan ook niet.

Inhoudelijk leken alle verschillen, zeker met de oorspronkelijk inzet om vanuit het huidige bestuursakkoord overbrugbaar. Jarenlang was immers de eenheid die in deze verscheidenheid tot stand kwam, drager van het succes van Brabant. Maar nu lijkt men hiermee te willen breken. De blokkade die al direct werd gelegd op samenwerking met de SP blijft vooralsnog bestaan.

De VVD wenst de komende jaren stevig te strepen in de provinciale taken en maakte al eerder en passant duidelijk dat ze nog deze periode afscheid wil nemen van de huidige provincietaken op het gebied van sport, cultuur en samenleving. De provinciale portefeuille die het dichtst bij Brabanders staat, bij onze identiteit, onze verbondenheid en de basis vormt voor onze creativiteit en veel geroemde saamhorigheid, lijkt onder de nieuwe koers geen lang leven meer beschoren. De korte termijn reflex is daarmee geborgd en zal ongetwijfeld de boventoon gaan voeren. Hetgeen ook zijn weerslag zal hebben op de Brabantse natuur, milieu en leefomgeving.

Wanneer deze poging over rechts mocht slagen, vormt de SP vervolgens de grootste oppositie partij. Op die positie zullen we een stevige vinger aan de pols houden om de provincie oog te laten houden voor alle Brabanders. De SP zal in een nieuwe Brabantse koers een alerte waakhond blijven en waar nodig flink van zich af bijten. Daarbij zijn wij er niet van overtuigd dat het FvD het voordeel van de twijfel verdient dat hen nu gegeven wordt. Wat de SP betreft blijft het zo dat iedereen Brabander kan worden en alle Brabanders ons even lief zijn.

Reactie toevoegen

U bent hier