h

SP motie jongeren Speciaal Onderwijs betrekken bij de democratie aangenomen

21 januari 2020

SP motie jongeren Speciaal Onderwijs betrekken bij de democratie aangenomen

Hoewel de SP enthousiast was over het voorstel om kinderen meer bij de democratie te betrekken en daarom bijvoorbeeld een kinderraad in de voeren, vond de fractie wel dat een belangrijke groep (weer) dreigde te worden vergeten nl. de kinderen uit het Speciaal Onderwijs.

Maarten Everling: "Kinderen verdienen het om gehoord te worden in onze democratie. Alle kinderen.  Maar één categorie onderwijs ontbreekt stelselmatig. En dat vind ik erg jammer. Dat is het speciaal onderwijs. Klassen vol bijzondere kinderen, met wellicht weer een hele andere kijk op onze provincie dan het regulier onderwijs. Ook zij verdienen het om betrokken te worden bij onze democratie. Zij ontbreken nog in dit verhaal. Wij willen ook hen een stem geven."

Daarom diende de SP een motie in om deze groep er ook heel nadrukkelijk bij te betrekken en de motie werd aangenomen.

Reactie toevoegen

U bent hier