h

Ondersteuning voor Q-koortspatiënten blijft

3 december 2019

Ondersteuning voor Q-koortspatiënten blijft

Foto: SP

Een lichtpuntje voor alle Q-koortspatiënten. Het expertisecentrum Q-Support dat voorziet in patiëntenondersteuning, scholing en onderzoek, blijft - ook na 1 mei 2021 - bestaan. Bruno Bruins, de minister voor Medische zorg en sport, heeft dit besloten. SP-statenlid Henri Swinkels, voormalig gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur, is blij met het resultaat. “Er is in de afgelopen jaren door Q-support, stichting Q-uestion, betrokken gemeenten en de provincie alles aan gedaan om deze ondersteuning te kunnen blijven garanderen. Het is dan goed om te zien dat dit uiteindelijk ook door het kabinet begrepen wordt.”

De ondersteuningsorganisatie Q-support was oorspronkelijk in het leven geroepen voor een periode van 5 jaar. Halverwege 2017 werd - mede naar aanleiding van het rapport van de Nationale Ombudsman - een verlenging aangekondigd om te voorzien in de zorgvuldige overdracht naar gemeenten. Q-support zou daarin een Steun – en Adviespunt moeten vormen voor gemeenten die verantwoordelijk worden voor de begeleiding van patiënten. Maar gaandeweg werd duidelijk dat de meeste gemeenten helemaal niet zijn toegerust om de doorgaans complexe ondersteuning van Q-koortspatiënten te kunnen bieden.

Het besluit van de minister is een erkenning van die situatie. In zijn brief zegt hij:

“Q-support stelt een Expertisecentrum Q-koorts voor waarin patiëntenzorg in samenhang wordt bezien met onderzoek en scholing. Deze zorg is integraal en bestrijkt alle leefgebieden zodat de verbinding wordt gelegd tussen het medische domein, het domein van werk en inkomen en het sociale domein. Met deze aanpak wordt gestreefd naar zorg in de breedste zin die zo effectief en efficiënt mogelijk is en daarmee de druk op de gespecialiseerde zorg vermindert.”

Begin volgend jaar wordt, met Q-support, het plan verder uitgewerkt. Als dat voortvarend gaat kan het (wederom) vernieuwde Q-support halverwege 2020 van start.

Op 22 november 2019 opende de commissaris van de Koning Wim van de Donk in het Noord-Brabantse provinciehuis de foto-expositie Q, een portretserie van Q-koorts slachtoffers gemaakt door fotograaf Maikel Samuels. Deze expositie is nog tot het einde van het jaar te bekijken. Deze video geeft u een indruk van de portretserie.

Link naar video: https://stichtingquestion.nl/wp-content/uploads/Q-koorts-film-MR.mp4

Reactie toevoegen

U bent hier