h

SP: De landbouwsector moet inkrimpen, maar niet alleen de landbouwsector

10 oktober 2019

SP: De landbouwsector moet inkrimpen, maar niet alleen de landbouwsector

De SP komt op 11 oktober bij behandeling van de stikstofaanpak in Provinciale Staten met een voorstel die moet voorkomen dat de emissieruimte die vrijkomt door stoppende boeren straks grotendeels wordt benut door andere vervuilende activiteiten in andere sectoren. “Dan heeft de natuur en de biodiversiteit immers nog steeds het nakijken,” stelt SP’er Henri Swinkels.

Hoewel de aanpak van de stikstofproblematiek het nodige vraagt van de landbouwsector, een forse krimp van de veestapel is volgens de SP onvermijdelijk, is het onterecht om deze inspanningen uitsluitend te laten rusten op de schouders van deze boeren. Toch dreigt dat te gebeuren als een fors deel van de door stoppende boeren vrijkomende emissieruimte wordt ingezet voor andere, tevens vervuilende, activiteiten. Het provinciebestuur wil maar liefst 70% van de vrijkomende ruimte inzetten voor andere sectoren zoals bouw, industrie en verkeer. De SP vindt dat te veel en stelt Provinciale Staten voor om daar maximaal 50% van te maken.

Tegelijkertijd moeten er keuzes worden gemaakt. De titel van het advies van Remkes is niet voor niets: “Niet alles kan.” SP’er Swinkels: “We zullen moeten kiezen en de keuze van de SP is helder, we zullen prioriteit moeten geven aan de woningbouw en aan de verduurzaming van onze maatschappij. Dit gaat wat ons betreft boven bijvoorbeeld de aanleg van nog meer asfalt.”  

Reactie toevoegen

U bent hier